Ostatni etap modernizacji spalarni w “Czajce”. Co i jak zostanie zrobione?

3 lutego MPWiK rozpoczyna ostatni etap prac związanych z wymianą rekuperatorów w „Czajce”. Ma to zapewnić niezawodność pracy spalarni.


Instalacja nowych urządzeń – REKUPERATORÓW czyli wymienników ciepła – będzie odbywała się w taki sposób, aby umożliwić pracę spalarni i spalanie osadów ściekowych na jednej z dwóch czynnych linii spalania.

Jak będzie wyglądał proces montażu? Zanim wykonawca przystąpi do bezpośrednich prac montażowych, 3 lutego zostanie wyłączona linia technologiczna nr 1, jednej z dwóch linii spalania. W czasie wymiany rekuperatora proces termicznego przekształcania osadów ściekowych będzie prowadzony na linii technologicznej nr 2. Po wygaszeniu pieca i wychłodzeniu urządzeń, tj. po ok. dwóch tygodniach oraz po wykonaniu prac przygotowawczych obejmujących demontaż części dachu, izolacji, elementów konstrukcji wsporczej, zostanie zdemontowany jeden z dotychczasowych rekuperatorów wraz z kanałami odprowadzającymi powietrze i spaliny.


Następnie, w ich miejsce, zostaną zamontowane nowe urządzenia. Ze względu na gabaryty rekuperatora – 11 metrów wysokości oraz waga do 20 ton wraz z elementami towarzyszącymi, zapewnienie odpowiednich reżimów technologicznych oraz wykonanie badań weryfikujących poprawność wykonanych prac Wykonawca przewiduje, że operacja ta potrwa od dwóch do dwóch i pół miesiąca. Po tym czasie planowane jest uruchomienie wygaszonej linii spalania.
Aby sprawdzić, czy nowy rekuperator pracuje prawidłowo, przeprowadzony będzie ruch próbny całej linii spalania, łączny czas niezbędny do przeprowadzenia, uruchomienia i ruchu próbnego wyniesie ok. 2 tygodni. Dopiero po obserwacji pracy włączonej linii i potwierdzeniu prawidłowości jej działania, wykonawca przystąpi do wymiany drugiego z rekuperatorów, w sposób identyczny, jak w przypadku pierwszej z linii.

Finalnie wszystkie prace wykonawca powinien zakończyć w III kwartale 2021 r.
Potwierdzamy, że naszym staraniem jest, aby wykonać wszelkie prace związane z robotami prowadzonymi na spalarni minimalizując czas niezbędny do poszczególnych prac jednakowoż musi się to odbywać przy równoczesnym zachowaniu jakości instalacji i bezpieczeństwa oraz wszelkich prawideł wynikających z prawa budowlanego – zapewnia MPWiK.

Wykonawcą prac jest firma PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Wartość umowy z dnia 30 stycznia 2020 r. wynosi 14,5 mln zł brutto.

Równocześnie z pracami montażowymi, MPWiK przeprowadzi w spalarni coroczne przeglądy instalacji. Prace na spalarni będą się odbywały, podczas stale pracującej jednej z linii spalania, co oznacza, że jedynie część osadów ściekowych będzie musiała zostać zagospodarowana za pośrednictwem firm zewnętrznych lub przy użyciu formy magazynowania – co jest zgodne z obowiązującym prawem i pozwoleniami posiadanymi przez Spółkę.

Podkreślamy, że Spółka posiada zawarte umowy z firmami wybranymi zgodnie z zamówieniami publicznymi do zagospodarowania odpadów oraz prowadzi kolejne postępowania celem zabezpieczenia ciągłości działania – co jest jednym ze standardów przyjętych w Spółce – tłumaczy Marek Smółka, rzecznik prasowy MPWiK.

Jak powstał projekt na nowe rekuperatory?
Projekty na dwa nowe rekuperatory powstały w oparciu o wytyczne wskazane przez niezależnych ekspertów z Politechnik Krakowskiej, Warszawskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej. Wzięte zostały pod uwagę także spostrzeżenia ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz dotychczasowe doświadczenia MPWiK wynikające z 8-letniej eksploatacji obiektu.
Zwrócono szczególną uwagę na jakość materiałów, w tym pod kątem ich trwałości, jak również wykorzystywane rozwiązania na tego typu instalacjach. W oparciu o ekspertyzy i analizy własne, w trakcie projektowania wybrano nowy, trwalszy rodzaj stali do wykonania poszczególnych elementów rekuperatorów oraz zastosowano zupełnie nowe rozwiązanie doprowadzania zimnego powietrza. Powyższe działania wykonano w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości urządzeń, co ma wpływ na niezawodność pracy obiektu.

Bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych
Wymiana rekuperatorów będzie odbywała się bez konieczności całkowitego wyłączenia spalarni, a osady ściekowe będą spalane na jednej z dwóch linii. Dzięki temu będzie można spalać do 80% osadów ściekowych powstałych w Zakładzie „Czajka”. Reszta osadów będzie zagospodarowywana zgodnie z prawem m.in. przez wyspecjalizowane do tego firmy. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content