Oświadczenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Oświadczenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie leczenia pacjentów z COVID-19 w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnionej w mediach społecznościowych – na portalu Twitter przez Pana Krzysztofa Strzałkowskiego, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Mazowieckiego uprzejmie informujemy, że wszystkie decyzje Wojewody Mazowieckiego są konsultowane z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami. Każda decyzja jest analizowana pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów niedotkniętych COVID-19, a wymagających pilnej hospitalizacji.

Pan Krzysztof Strzałkowski, w informacji przekazanej opinii publicznej poprzez konto na portalu Twitter z 17 listopada 2020 r. zasugerował, że Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie dysponuje 35 łóżkami dla pacjentów z COVID-19. Jednakże decyzją Wojewody Mazowieckiego z 9 listopada br. dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – w okresie od 16 listopada 2020 r. do odwołania – została zobowiązana do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łącznie 107 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 15 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Podkreślamy jednocześnie, że dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie nie sygnalizowała Wojewodzie Mazowieckiemu problemu braku dostępności miejsc dla pacjentów z COVID-19. Zgodnie z bieżącym raportem dyrekcja placówki potwierdziła dostępność 102 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego zajętych jest 70 łóżek.

Odnosząc się do sugestii Pana Krzysztofa Strzałkowskiego, jakoby poprzez przyjęcia pacjentów z COVID-19 występowały problemy z odizolowaniem tych pacjentów od reszty szpitala, co mogłoby się wiązać z ryzykiem transmisji wirusa wewnątrz placówki informujemy, że szpital, także w takich okolicznościach, ma obowiązek przestrzegania procedur epidemiologicznych, które takie ryzyko minimalizują.

Decyzja dotycząca Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Minister Zdrowia decyzją z 12 listopada br. polecił dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łącznie 122 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2, w tym zapewnienie 20 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Należy podkreślić, że jest to część bazy łóżkowej tej placówki, tak więc sugerowanie, że szpital przestanie leczyć pacjentów z innymi schorzeniami nie jest zgodne z rzeczywistością i wprowadza opinię publiczną w błąd.

Podejmując decyzje o przekształcaniu łóżek na covidowe Minister Zdrowia i Wojewoda dokonują analizy zabezpieczenia chorych wymagających opieki w różnych dziedzinach medycyny. Decyzje o przekształcaniu profilu działania placówek są trudne, ale dokładamy wszelkich starań, by minimalizować negatywne skutki dla pacjentów i personelu, a przede wszystkim nie narażać ich bezpieczeństwa. Tych decyzji nie można oceniać z perspektywy jednego szpitala, ponieważ organizacja opieki zdrowotnej i podejmowane decyzje mają charakter regionalny – wykorzystujemy uzupełniający się potencjał wszystkich szpitali na Mazowszu – zapewnia Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Niezależnie od stopnia wdrożenia decyzji przez szpitale, każdy pacjent, który wymaga hospitalizacji powinien otrzymać pomoc. Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content