Pacjencie! Nie musisz się zgadzać na teleporadę

Co jakiś czas otrzymujemy od Państwa prośby o wyjaśnienie niektórych procedur związanych z lecznictwem. Ponieważ nie jesteśmy specjalistami z tego zakresu, postanowiliśmy problemy wyjaśnić u źródła. Zwróciliśmy się z kilkoma najczęściej padającymi pytaniami do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do Rzecznika Praw Pacjenta. Oto wyjaśnione kwestie:


Czy przychodnia prywatna mająca umowę z NFZ może odmówić wizyty u lekarza w przychodni i kłaść nacisk na odbycie się teleporady?

Wyjaśnijmy najpierw to, że teleporada udzielana jest nie tylko w przypadku występowania obostrzeń epidemicznych. Wyznacznikiem do udzielenia teleporady jest zdrowotna potrzeba i stan zdrowia pacjenta (oceniany przez lekarza). Ważne jest to, że pacjent nie musi wyrażać zgody na leczenie w formie teleporady.

– (…) w standardzie organizacyjnym teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U z 2020 r., poz. 1395 ze zm.), określono świadczenia POZ, które mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w tym m.in. w sytuacjach gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady – mówi „Mieszkańcowi” Elżbieta Gontarczyk z Zespół Komunikacji Społecznej MOW NFZ.


Ile czasu na wystawienie recepty na stałe leki ma przychodnia od momentu telefonicznego zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby?

Czas nie jest określony przepisami. Zazwyczaj przychodnie ustalają termin z pacjentem. Z zasady recepta powinna być wystawiona niezwłocznie, zwłaszcza w przypadku leków, których przyjmowania nie powinno się przerywać.


Jak długo pacjent powinien czekać na badanie krwi? Zdarzają się przypadki konieczności oczekiwania około 2–3 tygodni.

Z otrzymanych wyjaśnień z NFZ wynika, że tak długie terminy można zgłaszać do kierownika danej przychodni. W przypadku ograniczenia dostępu do świadczeń (za co można rozumieć 2–3 tygodniowe oczekiwanie na badanie krwi), placówkę można zgłosić do NFZ celem podjęcia stosownej interwencji. Bezpłatny numer infolinii NFZ dla pacjenta: 800 190 590, czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.


Czy przychodnia prywatna, mająca umowę z NFZ, może przekierować mnie na badanie diagnostyczne (w ramach NFZ) do innej przychodni, nawet poza miastem mojego zamieszkania?

Tak, może.

– (…) jest to możliwe, jeśli świadczeniodawca ma zawartą umowę podwykonawstwa na te badania z innym podmiotem, którego pracownia diagnostyczna znajduje się w takiej właśnie lokalizacji – mówi Elżbieta Gontarczyk z NFZ.


Czy przychodnia państwowa może odmówić przyjęcia pacjenta ze skierowaniem z prywatnej przychodni?

To zależy. Jeżeli skierowanie zostanie wystawione przez przychodnię udzielającą świadczeń komercyjnie (poza umową z NFZ), nie będzie ono honorowane w przychodni publicznej (posiadającej umowę z NFZ). Sprawa wygląda inaczej w przypadku prywatnej przychodni, która posiada umowę z NFZ.

– Lekarz w przychodni prywatnej, mającej umowę z NFZ wystawia skierowanie na badania i wskazuje miejsce jego wykonania. Wynika to z faktu, że placówki medyczne posiadają umowy zawarte w ramach NFZ i warunkiem bezpłatnego skorzystania z badań jest zrobienie ich wyłącznie w miejscu wskazanym przez placówkę, która wystawia takie skierowanie – mówi „Mieszkańcowi” Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

– Jeśli lekarz specjalista posiada kontrakt z NFZ i wystawi skierowanie na jakiekolwiek świadczenie, można je zrealizować w ramach NFZ. Lekarz, w przypadku posiadania umowy, może wystawić skierowanie na badanie finansowane w ramach NFZ – dodaje.


Mamy nadzieję, że rozwialiśmy Państwa wątpliwości. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania odnośnie świadczeń, teleporady, skierowań, możecie i w tej kwestii skorzystać z bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 23(814) ROK XXXI
Następne wydanie 20.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content