Parkowanie płatne w weekendy?

Czy parkowanie w Warszawie będzie płatne także w weekendy? Taką opcję proponuje Zarząd Dróg Miejskich i podaje określony obszar usytuowany na zachód od Wisły w granicach ulic: Słonimskiego, Andersa, al. Solidarności, Towarowa, Koszykowa, al. Niepodległości, Łazienkowska, Al. Ujazdowskie, Książęca oraz Ludna.

Jak ZDM argumentuje pomysł rozszerzenia płatnej strefy w soboty i niedziele?

Głównym powodem mają być trudności z parkowaniem spowodowane liczbą osób przyjeżdżających m.in. na spacery w okolice np. Starego Miasta, podwyższonym natężeniem ruchu, korkami i zwiększonym hałasem. Zdaniem urzędników winny sytuacji jest brak opłat za parkowanie.

Rekomendacje odnośnie wprowadzenia płatności w weekendy, Zarząd Dróg Miejskich wysłał do ratusza pod koniec stycznia 2023 r. Stawki opłat pozostałyby na niezmienionym poziomie. Wyliczono, że średni tygodniowy przychód miasta wzrósłby o dodatkowe 1,7 mln zł. W skali roku przychód ze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (ŚSPPNto około 20 mln zł.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Warszawa od wielu lat przymierza się do wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, a ustawa o drogach publicznych ma zapisy mówiące o możliwym poborze opłat w określone dni lub codziennie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy, „analizowana była możliwość rozszerzenia płatnego parkowania o soboty i niedziele bez zmiany stawek obecnie obowiązujących” – czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej.

Co mówią przepisy ustawy o drogach publicznych?

W art. 13b 1a ustawy o drogach publicznych czytamy:

„Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo”.

Jednak nieco inaczej przepis wygląda w odniesieniu do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

„Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo”.

Treść ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001693

Rada Warszawy

Jak podaje PAP, według Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt uchwały nie wymaga konsultacji z mieszkańcami, „Zarówno granice, jak i stawki opłat mają wynikać wprost z analizy rotacji”. Natomiast wiceprzewodniczący komisji infrastruktury Rady Warszawy Maciej Binkowski poinformował, że żaden projekt w sprawie wprowadzenia ŚSPPN jak dotąd nie wpłynął, ale nie wyklucza że tak się stanie.

Gdy projekt wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie poddany obradom, decyzja w tej sprawie będzie należeć do Rady Warszawy. 

Źródło: Polska Agencja Prasowa
Infografika: gazeta Mieszkaniec

/om/ Warszawski Portal Informacyjny Gazety Mieszkaniecerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content