Pięć nowych tablic

Znamy laureatów pierwszej edycji nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy.

Jury w składzie: prof. nadzw. dr hab. arch. Jerzy Bogusławski, prof. dr hab. arch. Maria Brykowska, dr Hanna Faryna-Paszkiewicz, dr inż. Arch. Krzysztof Koszewski, mgr inż. arch. Ewa Lachert-Stryjkowska, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, mgr inż. arch. Klaudiusz Przedmojski oraz Magdalena Piętka – sekretarz Nagrody) po zapoznaniu się z 24 kandydaturami z lat 2005-2015 zgłoszonymi w kategoriach: nowa inwestycja (3), renowacja istniejącego budynku (14), modernizacja istniejącego budynku (4), przestrzeń publiczna/zieleń (2) oraz modernizacja wnętrza (1) postanowiła nie przyznać nagrody głównej, ale przyznać 5 równorzędnych nagród honorowych i 4 wyróżnienia.

DSC_1485

Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23

Nagrodę w kategorii „Nowa inwestycja” otrzymał Prom Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 autorstwa Małgorzaty Adamowicz-Nowackiej i Marka Nowackiego. W uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za trafne wpisanie w kontekst miejsca nowej architektury oraz nawiązanie współczesną formą do modernizmu Saskiej Kępy. Budynek został nagrodzony także ze względu na funkcję integrującą mieszkańców dzielnicy. Jednocześnie podkreślono, iż rozwieszone na elewacji liczne plakaty oraz neon zakłócają atrakcyjną architekturę budynku.

DSC_1503

Berezyńska 31

Nagrodę w kategorii „Renowacja istniejącego budynku” otrzymał dom przy ul. Berezyńskiej 31. To dom wielorodzinny z 1937 roku autorstwa nieznanego architekta. W uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za starannie wykonaną elewację budynku mieszkalnego, dbałość o zachowanie kolorystyki i charakteru elewacji oraz pieczołowite odnowienie zachowanych detali.

DSC_1496

Estońska 8

Kolejną nagrodę w kategorii „Renowacja istniejącego budynku” otrzymał dom wielorodzinny przy ul. Estońskiej 8. To dom z 1936 roku autorstwa Heleny i Szymona Syrkusów. W uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za wzorowe wykonanie renowacji jednego z czołowych budynków awangardy modernistycznej, w szczególności przywrócenie blasku kamieniom i odnowienie elewacji zgodnie z pierwowzorem.

DSC_1481

Saska 98

Kolejną nagrodę w kategorii „Renowacja istniejącego budynku” otrzymał dom wielorodzinny przy ul. Saskiej 98. To dom nieznanego architekta. W uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za wyjątkowo trafne wydobycie wartości modernistycznej architektury przez staranną renowację elewacji z charakterystycznie ukształtowanymi balkonami.

DSC_1490

Skwer wraz z płaskorzeźbą “Plon” na rogu ul. Katowickiej i Zwycięzców.

Nagrodę w kategorii „Przestrzeń publiczna” otrzymało „Wokół plonu”, czyli skwer wraz z płaskorzeźbą na rogu ul. Katowickiej i Zwycięzców. Była to rewitalizacja przestrzeni publicznej w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”: konserwacja rzeźby „Plon” autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza z 1946 roku, odtworzenie dwóch betonowych ław, aranżacja zieleni.

A ponieważ zapewne nie ma wśród mieszkańców Saskiej Kępy takiego, który nie dorzuciłby swoich trzech groszy do konserwacji „Plonu”, gdyż publiczna zbiórka pieniędzy na ten cel trwała wiele miesięcy, można więc powiedzieć, że zwycięzcą w tej ostatniej kategorii są wszyscy saskokępianie.

Małgorzata Karolina Piekarska

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content