Pilotażowy projekt na przejeździe w Rembertowie

Mieszkańcy Rembertowa doskonale wiedzą, ile czasu można spędzić na przejeździe kolejowym. Linia kolejowa przebiega w zasadzie przez środek dzielnicy. Kierowcy muszą czasami przepuszczać po dwa, trzy pociągi pod rząd. W związku z tym tworzą się tu duże korki, a kierowcy tracą cierpliwość.

Dla osób niecierpliwych mamy dwie informacje. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD (CANARD GITD) będzie kontrolować przejazd kolejowo-drogowy w Rembertowie. Od nowego roku znacznie wzrasta kwota mandatu za wykroczenie drogowe popełnione w obrębie przejazdu kolejowego. 

Rembertów w pierwszej piątce kontrolowanych przejazdów

Przejazd w Rembertowie będzie kontrolowany jako jeden z pięciu, a cała piątka jako pierwsze przejazdy w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są: we Wrocławiu (dolnośląskie), w Makowiskach (kujawsko-pomorskie), w Parkowie (wielkopolskie) oraz w Radomsku (łódzkie). Obecnie trwa wybór wykonawcy w ramach pilotażowego projektu. Nie podano przybliżonej daty wprowadzenia projektu w życie.

Inspekcja Transportu Drogowego wytypowała przejazdy w porozumieniu z Biurem Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wybór przejazdów został dokonany na podstawie analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W Warszawie, to właśnie przejazd kolejowo-drogowy kategorii B, przy ul. Cyrulików w Rembertowie, znalazł się liście systemu Red Light, który sprawdzi, czy kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Przejazd kategorii B posiada samoczynną sygnalizację świetlną oraz półrogatki.

Kontrole będą przeprowadzane przy użyciu kamer, które automatycznie wykryją oraz zarejestrują wykroczenie polegające na przekroczeniu przez samochód wirtualnej linii detekcji podczas zapalonego czerwonego światła. Urządzenia zidentyfikują pojazd, który naruszył przepisy – jego markę, kategorię oraz numery tablic rejestracyjnych. Dla każdego wykroczenia zostanie zarejestrowany czas jego wystąpienia wraz z czasem trwania fazy czerwonego światła.

Wykonawca systemu kontroli zostanie wybrany po przeprowadzeniu testów proponowanych urządzeń, w trakcie których zostaną zweryfikowane ich możliwości (funkcjonalności). Od chwili podpisania umowy ramowej, wykonawca będzie miał 44 tygodnie na montaż urządzeń. CANARD zastrzega, że w przypadku braku możliwości wprowadzenia automatycznej kontroli w podanych lokalizacjach, może zostać wykorzystana lista rezerwowa przejazdów.

CANARD zrealizuje montaż tego typu urządzeń po raz pierwszy w swojej historii. Jest to jeden z etapów realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Docelowo projekt zakłada zakup oraz montaż 358 urządzeń rejestrujących, w tym w 100 lokalizacjach, które do tej pory nie były objęte systemem CANARD.

Montaż systemu Red Light ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz wpływ na zmianę zachowania u kierowców. Niestety w całym kraju dochodzi do wypadków na przejazdach. Kierowcy ignorują sygnalizację świetlną, objeżdżają opuszczone zapory, wjeżdżają na przejazdy mimo to, że nie mają możliwości kontynuacji jazdy.

Według informacji PKP PLK S.A., w tym roku, na przejazdach kolejowo-drogowych, doszło do 159 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów. 25 osób zginęło, 12 zostało poważnie rannych (dane od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r.).

Jednocześnie przypominamy, że od nowego roku mandaty za wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych będą zdecydowanie wyższe niż w latach wcześniejszych.

Nowe stawki mandatów od 1.01.2022 r.

Mandat za:

  • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym,
  • wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
  • wejście lub wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,
  • wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

wyniesie minimum 2 000 zł. /jp/

Źródło: www.canard.gitd.gov.pl
Fot.: Inspekcja Transportu Drogowego. Bezpieczne przejazdy kolejowo-drogowe. Pilotażowy projekt CANARD GITD 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content