PIT-u czas

Rozmowa z Beatą Bemowską, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga.

 – Pani Naczelnik, jesteśmy w okresie rocznych rozliczeń podatku. Mocno eksponowana jest nowa usługa Twój e-Pit, ale nadal możemy rozliczać i składać roczną deklarację według sposobów, do których przywykliśmy, prawda?

– Jak najbardziej. Wciąż możemy rozliczyć podatek poprzez złożenie e-deklaracji, jak również w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym. Aczkolwiek zachęcam do składania zeznań w formie elektronicznej.

– Domyślam się, że przy elektronicznym składaniu zeznań urzędnicy mają ułatwione ich sprawdzanie i mniej pracy niż przy formie papierowej?

– To oczywiście też. Ale bardzo ważne jest to, że przy tej formie podatnik otrzymuje ewentualną nadpłatę w krótszym, bo czterdziestopięciodniowym terminie.

– Czy pracownicy kierowanego przez Panią urzędu, wzorem poprzednich lat, także w tym roku będą gotowi pomagać przy wypełnianiu rocznych deklaracji?

– Oczywiście, jesteśmy otwarci na pomoc podatnikowi. U nas w urzędzie już zostało uruchomione stanowisko komputerowe, łącznie z drukarką. Każdy podatnik może przyjść do sali obsługi, usiąść przy komputerze, zalogować się, obejrzeć swój PIT, zaakceptować lub dokonać jakichś zmian, wysłać go i wydrukować urzędowe potwierdzenie odbioru. W razie potrzeby nasi urzędnicy są w stanie służyć pomocą. Tak samo zresztą, jak przy formie papierowej – urzędnicy, którzy przyjmują deklaracje wskażą odpowiednią rubrykę, podpowiedzą, które kwoty i gdzie wpisać, czy na przykład uzgodnią kwoty wpłaconych zaliczek.

– Czy korzystanie z tego stanowiska komputerowego cieszy się popularnością?

– Tak. Jak wchodzę do sali obsługi, choć przyznaję, że z racji funkcji i obowiązków, nie jest to codziennie, to widzę ludzi siedzących przy tym stanowisku. I zaobserwowałam, że raczej radzą sobie samodzielnie, bo aplikacja jest bardzo intuicyjna. Ale w razie potrzeby zawsze pomoże koordynator sali lub urzędnicy obsługujący przy okienkach. Monitorujemy ruch przy tym stanowisku i jeśli będzie konieczność, a podejrzewam, że pewnie w drugiej połowie kwietnia może być taka sytuacja, to uruchomimy dla podatników drugie stanowisko komputerowe. Ważne też jest to, że aby skorzystać z takiego stanowiska, to nie trzeba być podatnikiem danego urzędu. To znaczy, że na przykład z naszego stanowiska może skorzystać mieszkaniec Wawra, Targówka czy jakiegokolwiek miejsca w Polsce.

– To istotna informacja, bo skoro tak, to możemy, jeśli pracujemy w innej dzielnicy niż ta, w której mieszkamy, po prostu wstąpić w drodze do domu do tamtejszego urzędu i złożyć roczne zeznanie… Pani Naczelnik, słyszałem, że urzędnicy będą pomagali też poza urzędami skarbowym?

– Tak, choć w tym roku akurat nasz urząd nie został do takiej pomocy wytypowany. Ale wiem, że akcje pomagające w rozliczeniu PIT-u (głównie sobotnie) organizowane są w galeriach handlowych. W dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy, choćby w Atrium Targówek czy Galerii Północnej.

– A jakie ulgi możemy odliczyć za zeszły rok?

– W tym temacie niewiele się zmieniło. Nadal bardzo popularna jest ulga na dzieci, którą możemy uwzględniać, jeśli dziecko nie przekroczyło 25. roku życia i nie osiągnęło dochodu w kwocie wyższej od tej zwolnionej z podatku, tj. 3091 zł. Jeśli używamy internetu i posiadamy dowód poniesionych wydatków na ten cel, to możemy odliczyć tzw. ulgę internetową, o ile w latach wcześniejszych nie korzystaliśmy z tego odliczenia, to wówczas przysługuje nam takowe odliczenie przez następne kolejne dwa lata. Popularna też jest ulga rehabilitacyjna, czyli taka, która wiąże się z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności i wydatkami poniesionymi w tym zakresie, np. na stale przyjmowane leki (zgodne z zaleceniami lekarza), sanatorium czy sprzętem rehabilitacyjnym lub medycznym, ale tylko jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

– Ostatecznym terminem złożenia deklaracji rocznej jest 30 kwietnia, a czy mamy określony termin złożenia ewentualnej korekty?

– Nie ma określonego terminu złożenia korekty zeznania i nie ma określonej liczby ewentualnych korekt. Przez 5 lat możemy dokonywać takiej czynności, bo są różne sytuacje i okoliczności, w których może się okazać, że korekta jest konieczna. Niemniej, jeśli w deklaracji jest tzw. oczywista pomyłka, którą wychwyci urzędnik, a korygowana kwota nie przekracza 5 tys. zł, to urzędnik, po powiadomieniu podatnika i za jego zgodą, może dokonać takiej korekty z urzędu.

– Dziękuję Pani Naczelnik za rozmowę oraz informacje i życzę jak najwięcej rocznych PIT- -ów w formie elektronicznej.

Rozmawiał Adam Rosiński


Jak najprościej złożyć e-PIT? (bez profilu zaufanego)

  1. Wejdź na www.podatki.gov.pl
  2. Wybierz „Twój e-PIT” i wpisz:
  • swój nr PESEL
  • kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji
  • kwotę przychodu z jednej z deklaracji od pracodawcy za 2018 r.
  1. Potwierdź podatek za 2017 r.
  2. Zaakceptuj i wyślij swoje zeznanie
  3. Wydrukuj Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content