Plan miejscowy dla południowej części Targówka Mieszkaniowego

Do 4 stycznia 2024 roku można zgłosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego. Jak to zrobić? Jakiego obszaru dotyczy dokument?

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zbiera uwagi planu miejscowego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego. Dzięki temu przygotowany dokument określi, jak będzie mogła zostać urządzona okolica m.in. budowane nieruchomości, ulice, place czy urządzane parki i skwery.

Jakiego obszaru dotyczy plan?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na Targówku dotyczy obszaru ok. 28 ha. Znajduje się w obrębie ulic: Radzymińskiej (od wschodu), Kołowej, Ossowskiego, Tykocińskiej i Gorzykowskiej (od północy), św. Wincentego (od zachodu) oraz Smoleńskiej i ks. Skargi (od południa).

Obecnie na przeważa tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ale są także obiekty podlegające ochronie np. kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Tykocińskiej 27/35, a także pojedyncze budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków mieszczące się przy ul. ks. Skargi, Radzymińskiej i Tykocińskiej.

Plan miejscowy dla tego obszaru został wyłożony ponownie. Duża ilość zmian zebranych w czerwcu i lipcu tego roku i naniesionych na dokument wymagały ponowienia procedury. Główne zmiany dotyczyły: parkingu przy ul. ks. Skargi i zachowania parkingu naziemnego przy w rejonie stacji metra Targówek Mieszkaniowy.  

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydziału Obsługi Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

O planie miejscowym będzie można również porozmawiać na dyżurach telefonicznych z projektantem planu w dwa piątki: 1 i 8 grudnia w godz. 13:00-16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

Uwagi do planu można zgłosić na kilka sposobów:

  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • możesz skorzystać z umieszczonego w e-PUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej. 

Uwagi do planu miejscowego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego może zgłosić każdy do 4 stycznia 2024 roku.

/MK/

Źródło/Fot. BAiPP



error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content