Plan miejscowy dla rejonu ulicy Kobiałka

Od 11 czerwca do 16 lipca 2024 roku można zgłosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kobiałka. Podpowiadamy jakiego terenu dotyczy dokument i jak wprowadzić do niego zmiany.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zbiera uwagi planu miejscowego dla rejonu ulicy Kobiałka. Dzięki temu przygotowany dokument określi, jak będzie mogła zostać urządzona okolica m.in. budowane nieruchomości, ulice, place czy urządzane parki i skwery.

Jakiego obszaru dotyczy plan?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na Białołęce dotyczy obszaru ok. 162 ha. Znajduje się w północnej części dzielnicy i graniczy z gminą Nieporęt. Obejmuje obszar pomiędzy ulicami: Kobiałka, Ruskowy Bród, Fajną, Mańkowską i rzeką Długą.

Obszar objęty projektem planu miejscowego charakteryzuje się dużą ilością zieleni. W rejonie ulic Kobiałki oraz Mochtyńskiej i wzdłuż ulic Ruskowy Bród i Mańkowskiej znajdują się zabudowania.  

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydziału Obsługi Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

O planie miejscowym będzie można również porozmawiać na dyżurze stacjonarnym projektantki planu w czwartek 20 czerwca w godz. 13:00-16:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 oraz na dyżurach telefonicznych w środy 12 i 26 czerwca w godz. 13:00-16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

W środę 19 czerwca o godz. 17:00 wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w dyskusji online na platformie ZOOM. Aby to zrobić należy wcześniej wysłać zgłoszenie na adres mailowy: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie urzędnicy przekażą odpowiedni link do spotkania.

Uwagi do planu można zgłosić na kilka sposobów:

  • mailowo na adres: BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • podczas spotkania online,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • można skorzystać z umieszczonego w e-PUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej. 

Uwagi do planu miejscowego dla rejonu ulicy Kobiałka może zgłosić każdy do 16 lipca 2024 roku.

/Marcin Kalicki/

Źródło/Fot. BAiPPerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content