Plan miejscowy dla rejonu ulicy Wyspowej

Do 27 czerwca 2024 roku można zgłosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wyspowej. Jak to zrobić? Jakiego obszaru dotyczy dokument?

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zbiera uwagi planu miejscowego dla rejonu ulicy Wyspowej. Dzięki temu przygotowany dokument określi, jak będzie mogła zostać urządzona okolica m.in. budowane nieruchomości, ulice, place czy urządzane parki i skwery.

Jakiego obszaru dotyczy plan?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na Targówku dotyczy obszaru ok. 6534 m2. Znajduje się przy północnym odcinku ulicy Wolińskiej i ulicy Wyspowej, na osiedlu Zacisze. W większości jest to teren niezagospodarowany, porośnięty trawą, częściowo zadrzewiony. Grunty w omawianym dokumencie w całości należą do miasta stołecznego Warszawy.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru określono, że tereny te powinny być przeznaczone pod funkcje usług publicznych takie jak: przedszkole czy żłobek oraz usługi związane ze sportem i rekreacją.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydziału Obsługi Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

O planie miejscowym będzie można również porozmawiać na dyżurze telefonicznym z projektantką planu w piątek – 14 czerwca w godz. 16:00-18:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08 bądź na dyżurze stacjonarnym we wtorek – 18 czerwca w filii Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Topazowej 26 w godz. 16:00-18:00.

Wcześniej, bo już w czwartek – 6 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online na platformie Zoom. Aby wziąć udział w dyskusji bądź zgłosić w ten sposób uwagi do planu miejscowego należy wysłać informację do organizatora na adres mailowy:  dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Swoje spostrzeżenia i uwagi do dokumentu można zgłosić na kilka sposobów:

  • mailowo na adres BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • podczas spotkania online,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • możesz skorzystać z umieszczonego w e-PUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej. 

Uwagi do planu miejscowego dla rejonu ulicy Wyspowej może zgłosić każdy do 27 czerwca 2024 roku.

/Marcin Kalicki/

Źródło/Fot. BAiPPerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content