Plan miejscowy osiedla Zielona. Zgłoś zmiany

Mieszkańcy stolicy mogą już zgłaszać swoje uwagi do planu miejscowego dla osiedla Zielona w Wesołej, decydując w ten sposób, jak okolica ta ma zostać urządzona, jak mogą być budowane nieruchomości, gdzie mogą powstać parki, skwery czy którędy poprowadzić sieć infrastruktury.

O który teren chodzi?

– Obszar objęty planem leży w północno-zachodniej części dzielnicy Wesoła. Teren objęty opracowaniem ma powierzchnię około 32 ha i znajduje się na styku dzielnic: Wesoła, Wawer oraz Rembertów – informują urzędnicy z Wesołej. – W obszarze planu jest rejon centrum lokalnego osiedla Zielona w dzielnicy Wesoła u zbiegu ul. Wspólnej i Brata Alberta wraz z terenami przyległymi. Jest to teren w większości zainwestowany. W centralnej części planu, w rejonie ronda Śmigielskiego znajduje się zabudowa usługowa. Tereny na wschód od ul. Łaguny, pomiędzy ul. Szeroką i Warszawską, pokryte są zwartym kompleksem leśnym z pojedynczo występującą zabudową jednorodzinną. Na pozostałym obszarze przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – dodają.

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Wesoła-Zielona, Wesoła-Grzybowa oraz Wesoła-Groszówka – część I. Objęcie obszaru nowym planem umożliwi wykształcenie centrum lokalnego Wesołej, mającego spójną kompozycję przestrzenną.

– Nowo sporządzany plan miejscowy zakłada ustalenie zakresu funkcjonalnego terenów oraz parametrów zabudowy, pozwalających na wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni, wykorzystującej potencjał tego miejsca – przekonują przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wesoła.

Kiedy konsultacje?

Udział mieszkańców przy sporządzaniu planu jest dobrowolny, ale jednocześnie ma charakter sformalizowany. Wszelkie uwagi można zgłaszać pisemnie w jeden z poniższych sposobów:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • osobiście – w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

Konsultacje społeczne trwają od 27 maja do 20 czerwca i do tego dnia można zgłaszać uwagi.

/MK/

Źródło/Fot. UD WesołaBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content