Plan miejscowy rejonu Anecina Północnego – część 1

Do 12 czerwca 2024 roku można zgłaszać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego – część 1. Podpowiadamy kto i jak może to uczynić.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zbiera uwagi planu miejscowego rejonu Anecina Północnego – część 1. Dzięki temu przygotowany dokument określi, jak będzie mogła zostać urządzona okolica m.in. budowane nieruchomości, ulice, place czy urządzane parki i skwery.

Jakiego obszaru dotyczy plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego – część 1?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na Białołęce dotyczy obszaru ok. 56,1 ha. Znajduje się w zachodniej części dzielnicy między ulicami: Modlińską, Mehoffera, Hanki Ordonówny i Winorośli.

Główne formy zagospodarowania na omawianym terenie to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana we wschodniej części planu, zabudowa mieszana wzdłuż ulicy Modlińskiej, zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zachodniej części planu, tereny cenne przyrodniczo położone w południowo-zachodniej części planu, m.in. las wydmowy, Rów Winnicki wraz z otoczeniem oraz tereny niezabudowane, nieużytki rolne w centralnej części planu.

Główne cele sporządzenia planu to: utrzymanie istniejących funkcji mieszkaniowych oraz uzupełnienie ich poprzez odpowiednie rozmieszczenie tak, aby nie wzmacniało to konfliktów społecznych, racjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, które pozwoli na kontynuację rozbudowy dynamicznie rozwijającej się części miasta z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, zachowanie i wytyczenie głównych rozwiązań przestrzennych, w tym głównej osi kompozycyjnej w formie ulicy M. Ćwiklińskiej, rozwinięcie programu usługowego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, wzbogacenie układów zabudowy zielenią urządzoną oraz ochrona terenów cennych przyrodniczo – zaznaczają miejscy urzędnicy.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

planie miejscowym będzie można również porozmawiać na dyżurach telefonicznych z projektantką planu w środy: 8 i 15 maja w godz. 13:00-16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08 oraz na dyżurze stacjonarnym w środę, 22 maja w godz. 13:00-16:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. W czwartek, 16 maja o godz. 17:00 odbędzie się również dyskusja online. Wszystkie osoby, które chciałby wziąć w niej udział muszą zgłosić się ten fakt na adres mailowy: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego – część 1 przestrzennego można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydziału Obsługi Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Uwagi do planu można zgłosić na kilka sposobów:

  • mailowo na adres BAiPP@um.warszawa.pl,
  • podczas dyskusji online,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • możesz skorzystać z umieszczonego w e-PUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej. 

Wzór formularza znajduje się pod tym linkiem.

Uwagi do planu miejscowego rejonu Anecina Północnego – część 1 może zgłosić każdy do 12 czerwca 2024 roku.

/Marcin Kalicki/

Źródło/Fot. BAiPPerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content