Plan miejscowy rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego

Rozpoczęło się zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w Wesołej.

Jaki obszar obejmuje plan?

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego to niemal 5,5 ha powierzchni.

– Położony jest po północnej stronie  ulicy Trakt Brzeski. Granice analizowanego obszaru obejmują rejon skrzyżowania ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej oraz Traktu Brzeskiego wraz z terenami przyległymi. Obszar  planu sąsiaduje  od południa z  projektem mpzp Sara Miłosna Południe część I, od zachodu z projektem mpzp rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec,  od północy z obowiązującym mpzp obszaru Stara Miłosna po północnej stronie Traktu Brzeskiego część IIIA  i terenami lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z terenami zamkniętymi. Od wschodu obszar graniczy z terenami zurbanizowanymi – informują miejscy urzędnicy. – U zbiegu ulic Trakt Brzeski, Mazowieckiej i 1 Praskiego Pułku w centralnej części obszaru znajduje się malowniczy zbiornik wodny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar proponowany do objęcia planem jest w dużej części zainwestowany. Dominuje tu zabudowa usługowa wzdłuż Traktu Brzeskiego oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna – dodają.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego może zgłosić każdy, niezależnie od tego czy jest się mieszkańcem objętego planem terenu, właścicielem gruntu, pracodawcą czy reprezentantem grupy społecznej np. fundacji lub stowarzyszenia. Wszystkie uwagi rozpatrzą autorzy planu. Złożone wnioski pomagają przygotować dokument, który będzie spełniał oczekiwania mieszkańców.  

Jak złożyć wniosek do planu?

Wnioski można zgłosić pisemnie:

  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • przez ePUAP wypełniając formularz ogólny.

Uwagi w sprawie planu miejscowego dla rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w Dzielnicy Wesoła można zgłaszać do 17 października tego roku.

/MK/

Źródło/Fot. BAiPPerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content