Planowanie Podskarbińskiej

Do 5 sierpnia br. można składać uwagi do projektu pierwszej części planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej. Wczoraj, we wtorek, 21 lipca, odbyła się dyskusja publiczna, przeprowadzona w nowej formule – online – na ten temat.


Pierwsza część Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu ulicy Podskarbińskiej obejmuje obszar na północ od ul. Dwernickiego ograniczony ulicami: Wiatraczna, Chodakowska i „przedłużenie” Żupniczej. Okazuje się, że najbardziej interesującym mieszkańców miejscem z tego rejonu jest tor kolarski „Orzeł”. To wokół niego skupiła się niemal cała dyskusja nad projektem planu.

MPZP przewiduje na terenie tego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków obiektu wprowadzenie niewielkich przekształceń. Oczywiście, nie ma możliwości jego likwidacji, musi zostać zachowany jego kształt, wyeksponowany charakter i profil toru – takie są ustalenia architektów z konserwatorem zabytków. To jednak nie oznacza, że „Orzeł” w przyszłości na pewno stanie się znowu obiektem sportowym, bo mieszkańcy mają inne pomysły na to miejsce. Pojawiły się nawet takie, które przy zachowaniu samego toru zakładają tam budowę parku z placem zabaw w samym środku albo drzewami. To wymusiłoby przecięcie wału, a w planie takiego zakazu nie ma.

Na omawianym obszarze znajdują się jeszcze trzy zabytki: magazyn z rampą (Mińska 65), budynek biurowy (Mińska 69) oraz administracyjny (Chodakowska 26/32). Wszystkie mają pozostać bez zmian. Nie mogą być przebudowywane, wszelkie prace muszą być uzgadniane z konserwatorem.
Kolejna kwestia ważna dla wielu osób to zieleń. Powinno być jej więcej przy ul. Mińskiej, jak również u zbiegu Mińskiej i Stanisławowskiej, gdzie w przyszłości ma znaleźć się stacja metra.
Sporo miejsca poświęcono również samej zabudowie, bo teren coraz bardziej się rozbudowuje i potrzebne są spore zmiany. Chodzi tylko o to, że po uchwaleniu nowego dokumentu, uzyskanie pozwolenia na budowę budynku usługowego nie będzie już możliwe. Dopuszczalne będą budynki wielorodzinne z funkcją usługową.

Ciekawostką, która znalazła się w projekcie są obszary narażone na zalanie. Na planie wygląda to groźnie, bo niebieski kolor oznaczający możliwość powodzi znajdziemy między ul. Chodakowską a Mińską, ale projektantki uspokajały i wyraźnie napisano to w legendzie, że chodzi o zjawiska ekstremalne, które mogą wystąpić raz na 500 lat. To nie wpływa w żaden sposób na planowanie zabudowy w tym rejonie. Zaznaczono również miejsca narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Jest wśród nich m.in. wspomniany „Orzeł”. Po co zatem takie zapisy w MPZP? Tego wymagają przepisy, bez naniesienia potencjalnych zagrożeń nie mógłby on zostać zatwierdzony.
Do 5 sierpnia można składać uwagi. Później rozpatrzy je prezydent i zostanie podjęta decyzja czy 1. część MPZP dla rejonu ul. Podskarbińskiej zostanie zatwierdzony, czy ponownie wyłożony do wglądu.

Uwagi można składać mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl lub pocztą na adres: BaiPP, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa albo osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Można również złożyć je w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy.
Szczegóły na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl

Zapis wczorajszej debaty (z niej pochodzą screeny zamieszczone przy artykule):
 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18(809) ROK XXXI
Następne wydanie 13.10.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content