Płatne parkowanie na Pradze Południe: Saska Kępa i Kamionek

Jesienią mają się odbyć konsultacje społeczne dotyczące strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i na Kamionku. Jak tłumaczy ZDM, parkometry pojawią się na wniosek mieszkańców.

Od września SPPN ma zostać powiększona o kolejne dzielnice i to nie koniec. Teraz trwają analizy dotyczące Saskiej Kępy i jej okolic.

Dokładnie chodzi o tereny położone na zachód od dawnej rezerwy dla tzw. Trasy Tysiąclecia, czyli: Saską Kępę, Kępę Gocławską i zachodnią część Kamionka. Ponieważ obszar ten jest blisko centrum, wielu kierowców przyjeżdżających z dalszych rejonów miasta i aglomeracji wykorzystuje go do parkowania bez opłat.

Zarząd Dróg Miejskich prace nad wprowadzeniem na Pradze Południe SPPN, rozpoczął od analizy zachowań parkingowych kierowców.

Wykonawca bada, ile pojazdów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia i nocy, zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Mierzone jest również to, jak długo i jak często parkują poszczególne pojazdy. Na tej podstawie można będzie ocenić, jaką część aut używają mieszkańcy danego obszaru, a jaką – osoby przyjeżdżające do pracy lub przesiadające się z samochodu do transportu zbiorowego. Celem strefy płatnego parkowania jest bowiem w pierwszej kolejności ochrona mieszkańców strefy przed napływem aut z zewnątrz. Mieszkańcy strefy dzięki abonamentom mogą parkować bezpłatnie w pobliżu miejsca zamieszkania – wyjaśnia ZDM.

Równocześnie policzone zostaną wszystkie miejsca postojowe na tym terenie i wtedy będzie można przygotować projekt organizacji ruchu dla każdej ulic, z oznakowaniem miejsc parkingowych. ZDM podkreśla, że wszystkie projekty będą uzgadniane z mieszkańcami.

Wyniki analiz i projekty zmian na poszczególnych ulicach będą przedmiotem konsultacji społecznych we wrześniu-październiku tego roku. O tym czy i kiedy zostanie tam wprowadzona SPPN zadecydują radni m.st. Warszawy – mówi Mikołaj Pieńkos, Naczelnik Wydział Komunikacji Społecznej ZDM i dodaje, że ZDM równocześnie pracuje również nad objęciem strefą części Pragi Północ: okolic pl. Hallera i Szmulowizny, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym w konsultacjach społecznych w 2019 r.

 

Grafika: ZDM 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content