Podpisałem umowę najmu lokalu w formie pisemnej na okres 2 lat z możliwością wypowiedzenia w terminie 3 miesięcy

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Podpisałem umowę najmu lokalu w formie pisemnej na okres 2 lat z możliwością wypowiedzenia w terminie 3 miesięcy. W umowie był zapis, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W zeszłym tygodniu najemca wypowiedział umowę, wysyłając do mnie sms-a. Czy wypowiedzenie jest ważne? Czy nie powinno nastąpić w formie pisemnej?

Odpowiadając na pytanie, należy zauważyć, że w umowie jedynie dla jej zmiany strony przewidziały formę pisemną pod rygorem nieważności. Dla oceny formy wypowiedzenia w postaci sms-a trzeba odwołać się do art. 77 §2 k.c., który stanowi, że jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. Z kolei zgodnie z art. 772 k.c. do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Jak przyjmuje się, forma dokumentowa jest powiązana z pocztą elektroniczną, wiadomością sms czy sprzedażą na stronie internetowej w ten sposób, iż składający oświadczenie pozostawia po sobie ślad, który przynajmniej pośrednio pozwala na jego identyfikację (D. Szostek, w: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja, art. 772 KC, Nb 5), a zatem należy uznać, że wypowiedzenie umowy w formie wysłanego sms-a było dokonane prawidłowo.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 

  

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content