Podsumowanie Projektu Erasmus+ w ZSŁ

W ramach projektu Erasmus+ Akredytacja 2021–2027 Zespół Szkół Łączności realizował od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2022 r. projekt unijny. W ramach realizacji 19 uczniów odbywało 4-tygodniowe praktyki zagraniczne w Walencji w Hiszpanii. W lipcu 2022 r. jeden z nauczycieli odbył również tam kurs zawodowy.

W październiku 2022 r. dwóch nauczycieli, w ramach Job shadowing, zapoznało się z portugalskim systemem kształcenia zawodowego w Faro w Portugalii.

Podczas trwania projektu odbywały się różnego rodzaju akcje w ramach rozpowszechniania rezultatów z realizacji projektu.

Wyjazd nauczyciela z ZSŁ na kurs zawodowy

Podczas wakacji jeden z naszych nauczycieli p. Krzysztof Mróz uczestniczył w dwutygodniowym kursie zawodowym dla nauczycieli prowadzonym w języku angielskim Photoshop course w ramach projektu Akredytacja 2021–2027 Program Erasmus+. Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Po ukończeniu kursu nasz nauczyciel otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Wyjazd nauczycieli z ZSŁ w ramach Job shadowing

Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele z ZSŁ w Warszawie zajmujący się kształceniem zawodowym mają możliwość podwyższenia swoich kompetencji zawodowych oraz językowych, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, zapoznania się z systemem edukacji szkoły partnerskiej za granicą.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w październiku 2022 r. uczestniczyli w mobilności Job shadowing w Portugalii, realizowanej w ramach projektu Erasmus+ Akredytacja 2021–2027.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem edukacji szkoły partnerskiej ESCOLAS DR, Fransisco Fernandes Lopes z Olhão w Portugalii, szkoły średniej o profilu zawodowym informatycznym.

Nauczyciele zwiedzili szkołę, zapoznali się z portugalskim systemem kształcenia zawodowego, strukturą szkolnictwa, zadaniami stawianymi szkole, ramowymi planami kształcenia oraz zasadami systemu oceniania. Mogli też obserwować lekcje, z chęcią wymieniali doświadczenia i dobre praktyki.

Po obowiązkowych szkoleniach nauczyciele mieli możliwość poznania Faro oraz pobliskiego regionu Benagil, Praia Marinha, Albufeira i Vilamoura. Pogoda w październiku była wyśmienita. W drodze powrotnej udało się przed odlotem do Warszawy zobaczyć najciekawsze miejsca Lizbony. Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał certyfikat udziału w Job shadowing.

Rozpowszechnianie rezultatów

W ramach rozpowszechniania rezultatów w ZSŁ przygotowane zostały  wystawki szkolne pt. „Erasmus+ Akredytacja 2021–2027” z pobytu stażu zagranicznego w Hiszpanii, na której zamieszczono  szczegółowe sprawozdania uczniów i  opiekunów  oraz zdjęcia z mobilności zagranicznej. 

Relacja z samego stażu opublikowana została w prasie lokalnej gazecie Mieszkaniec z dnia 10 listopada 2022 r. oraz na stronie internetowej gazety, szkoły i szkolnym facebooku. Tytuł artykułu  ,,Uczniowie z ZSŁ w Warszawie na stażu w Hiszpanii”. 

Kolejnym  działaniem promującym projekt były spotkania z uczniami naszej szkoły, którzy chcieliby w kolejnych latach brać udział w zagranicznych mobilnościach w ramach projektu. Rozpowszechnianie rezultatów odbywało się m.in. podczas spotkań podsumowujących realizacje z działań projektu z władzami dzielnicy i miasta oraz na spotkaniach z uczniami klas ósmych zapraszanych do naszej szkoły (m.in. z SP 171 i SP 52).

Na  posiedzeniu  Rady Pedagogicznej uczniowie  przygotowali  prezentację multimedialną, uatrakcyjnioną  zdjęciami i filmem z  odbytego stażu zagranicznego w maju 2022 r.  Na organizowanych spotkaniach  odpowiadali rzeczowo na pytania uczniów, przedstawicieli władz oraz współpracujących firm i nauczycieli. 

Swoimi wrażeniami uczniowie i nauczyciele mogli podzielić się  na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku.

W tym roku szkolnym w maju 2023 r. nasi uczniowie wyjadą na praktyki do Portugalii do Faro.

Artykuł informacyjny Zespołu Szkół Łączności

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content