Policyjne ulotki dla Ukraińców

Pracownicy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji sporządzili specjalną ulotkę dla uchodźców z Ukrainy. Policja przestrzega przed handlem ludźmi i informuje, jak zapobiegać zaginięciom. Ulotka dostępna jest zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim.

Policja apeluje do uchodźców z Ukrainy: Bądźcie czujni!

Mimo że większość Polaków ma dobre intencje, niektórzy chcą wykorzystać ciężką sytuację uchodźców z Ukrainy i ich niewiedzę. Aby temu zapobiec, Policja podpowiada, co uciekający przed wojną powinni mieć na uwadze.

Jeżeli obywatel Ukrainy nie ma zapewnionego transportu przez zaufane osoby lub docelowego miejsca pobytu, powinien udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Korzystając z transportu zbiorowego, najlepiej żeby trzymał się w grupie. Dla dodatkowego bezpieczeństwa dobrze by było, gdyby zapisał lub zrobił zdjęcie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym podróżuje i przesłał go swojej rodzinie bądź znajomym. Pod żadnym pozorem nie powinien przekazywać obcym osobom swoich dokumentów i telefonu. Powinien także zachować czujność, korzystając z ofert pracy. Musi być w stałym kontakcie z rodziną lub znajomymi, informować ich o dokładnym adresie swojego pobytu oraz każdej jego zmianie.

Na ulotce dla uchodźców z Ukrainy widnieją dodatkowe informacje. Jeżeli uchodźca szuka zaginionej osoby, która przekroczyła polską granicę, powinien skontaktować się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Może to zrobić za pomocą telefonu i poczty elektronicznej. Numer tel. +48 47 72 123 07, adres mailowy: cpozkgp@policja.gov.pl.

Na inny numer i adres mailowy można zgłosić podejrzenie handlu ludźmi i innych przestępstw, kolejno: +48 47 72 565 02 oraz handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Ulotka dla Uchodźców przypomina też o bezpłatnym, ogólnoeuropejskim numerze alarmowym: 112. Dzwonić na niego należy zawsze, gdy odczuwa się zagrożenie.

Ulotkę w języku polskim oraz ukraińskim można pobrać ze strony Policji: Ulotka Zachowaj czujność i ostrożność! Будьте пильні і обережні!

Źródło: Komenda Główna Policji

/sz/ 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content