Pomoc dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Pomoc dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Kłopoty w szkole, problemy rodzinne, zaburzenia tożsamości, depresja – dzieci i nastolatkowie częściej doświadczają kryzysów psychicznych niż dorosłym się wydaje. Na szczęście młodzi mieszkańcy stolicy mogą korzystać z wielu form wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz ze specjalistycznej opieki w miejskich przychodniach i szpitalach.

Wsparcie w szkołach

W każdej warszawskiej szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę psychologa lub pedagoga. Pomoc oferują również warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, w których kolejny rok realizowany jest program „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

W ramach programu „Szkoła dobrostanu psychicznego” młodzi ludzie i ich opiekunowie mogą korzystać z konsultacji z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami oraz uczestniczyć w specjalnych warsztatach. W ramach programu odbywają się również szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli.

Specjalistyczne poradnie po prawej stronie Wisły

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mogą również szukać pomocy w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Placówki oferujące taką pomoc, znajdujące się w dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy:

Białołęka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21, ul. Marywilska 44

 • Indywidualne spotkania (maksymalnie 10 spotkań)
 • Szkolenie i indywidualne konsultacje (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualizacja pracy i wymagań na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu i szkole, ewaluacja IPET)

Praga-Południe – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40

 • Warsztaty
 • Badania przesiewowe dzieci i młodzieży
 • Wykłady
 • Konsultacje
 • Warsztaty arterapeutyczne

Praga-Północ – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Otwocka 3

 • Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym – realizowane w małej grupie
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym – realizowane w małej grupie
 • Zajęcia grupowe dla młodzieży
 • Warsztaty psychoedukacyjne z elementami technik behawioralnych dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem
 • Warsztaty dla nauczycieli nt. Wypalenia zawodowego

Targówek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13, ul. Odrowąża 23

 • Konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodziców
 • Zajęcia grupowe
 • Warsztaty
 • Terapia
 • Psychoterapia
 • Trening

Wawer – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17, ul. Żegańska 1a

 • Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na terenie poradni, w szkołach i przedszkolach oraz psychoedukacyjne
 • Wsparcie specjalistów ze szkół i przedszkoli (organizowanie spotkań)

Wesoła – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23, ul. 1 Praskiego Pułku WP nr 8

 • Diagnozy: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, neurodiagnozy, integracji sensorycznej, przetwarzania słuchowego
 • terapie: terapia w zakresie wsparcia emocjonalnego dzieci, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna dzieci z WWR w wieku przedszkolnym, indywidualna terapia psychologiczna uczniów z trudnościami emocjonalnymi, wsparcie psychologiczne nastolatków – cykliczne spotkania, terapia pedagogiczna uczniów mających trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki, terapia neuromotoryczna INPP, psychoterapia indywidualna długoterminowa dla młodzieży, wsparcie psychologiczne – cykliczne spotkania z nastolatkiem, terapia rodzinna
 • Zajęcia grupowe: Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i uczniów z podejrzeniem lub zespołem Aspergera, Młodzieżowa grupa terapeutyczna z elementami Trenig Umiejetności S, Poszukiwacze mocy – rozwijanie umiejętności uczenia się, warsztat antystresowy dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, trening pewności siebie z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci z klas I-III, Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, terapia ręki, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3 letnich wraz z opiekunami, trening pewności siebie z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci 5-6 letnich, Trening słuchu
 • Doradztwo zawodowe
 • Konsultacje psychologiczne; pedagogiczne; logopedyczne; sensoryczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Dla rodziców: wsparcie indywidualne rodziców i rodziny; terapia rodzinna; interwencja kryzysowa; zajęcia grupowe „Zrozum swoje dziecko – proste kroki do dogadania się w rodzinie”- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców wg „Porozumienia bez przemocy” Marshall’a Rosenberg’a; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I” – warsztaty umiejętności wychowawczych; grupa wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera
 • Dla nauczycieli: praca w terenie – zakres pomocy bezpośrednio udzielanej nauczycielom w ramach indywidualnej opieki pracowników nad poszczególnymi placówkami; sieci współpracy – sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych, sieć współpracy logopedów, sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego, sieć współpracy terapeutów integracji sensorycznej; psychoedukacja, warsztaty, pogadanki dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zgodnie z zapotrzebowaniem Interwencja kryzysowa.

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – o zasięgu ogólnomiejskim

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna „OPTA”, ul. Wiśniowa 56

Zajęcia indywidualne:

 • Konsultacje wstępne
 • Psychoterapia w paradygmacie: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, integracyjnym
 • Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne o charakterze: profilaktycznym, psychoedukacyjnym , terapeutycznym
 • Doradztwo zawodowe
 • Terapia uzależnień
 • Coaching młodzieżowy
 • Interwencja kryzysowa
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Konsultacje wychowawcze

Formy grupowe:

 • Psychoterapia w paradygmacie: 2.1.1. Zintegrowanym 2.1.2. Systemowym
 • Socjoterapia
 • Psychoedukacja
 • Profilaktyka
 • Mediacje rodzicielskie
 • Superwizje / interwizje

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10

 • Terapia grupowa

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek profilaktyki i Psychoterapii „MOP”, ul. Boryszewska 4

 • Warsztaty profilaktyczne dla klas
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców
 • Warsztaty w ramach Ferii i Wakacji MOP

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, ul. Karolkowa 53a

 • Indywidualne konsultacje, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli, grupy wsparcia

Od października 2022 roku wznowiono także działanie Psychologicznego Centrum Wsparcia. Specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku. Udzielają doraźnych konsultacji i pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Telefony:

 • Dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, kiedy nie wiedzą, jak pomóc dziecku – numer telefonu 667 147 738 (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP), telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00
 • Dla rodziców nastolatków, wychowawców i nauczycieli – numer telefonu 519 047 372 (Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”), telefon czynny w poniedziałek w godzinach 10.00-14.00
 • Dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – numer telefonu 510 205 050 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”), telefon czynny w środy w godzinach 10.00-14.00
 • Dla dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat oraz ich rodziców – numer telefonu 519 047 370 (Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”), telefon czynny w piątki w godzinach 10.00-14.00

Pomoc w TOGO

Centrum TOGO wspiera dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz ich bliskich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Placówka oferuje pomoc psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. TOGO prowadzi Warszawski Szpital dla Dzieci. Centrum TOGO działa w dwóch miejscach w Warszawie:

 • Białołęka – poradnia przy ul. Przykoszarowej 16
 • Śródmieście – poradnia przy al. Wyzwolenia 6

Placówki te oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualne, rodzinne, grupowe), wizyty i porady. Aby umówić się na wizytę w TOGO nie potrzeba skierowania lekarskiego. Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejskie przychodnie zapewniające pomoc specjalistów

Porady psychologów, lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów dla dzieci i nastolatków mają w swojej ofercie miejskie placówki po prawej stronie Wisły:

Aby umówić się do poradni zdrowia psychicznego oraz poradni psychologicznej nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) wizyty są bezpłatne.

Placówki zapewniają konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.

/JPN/

Źródło: m.st. Warszawa

Foto: Pixabayerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content