Pomoc dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”.

Projekt realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”.

Adresatami projektu są:       

  • dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • opiekunowie/rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • otoczenie – osoby niespokrewnione, opiekujące się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z:

  • aktywizacji zawodowej (wsparcie doradcy zawodowego, trenera pracy);
  • konsultacji indywidualnych ze specjalistami w zależności od bieżących potrzeb (psycholog, pedagog, seksuolog, dietetyk, radca prawny i inni);
  • asystenta rodziny, asystenta osoby z niepełnosprawnościami;
  • wsparcia wytchnieniowego dla członków rodziny/otoczenia;
  • grupy wsparcia dla członków rodziny;
  • mieszkania wspomaganego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacji udzielają:
INSPEKTOR Magdalena Leszczyńska tel. 887 566 930/ 22 463 84 21
Partner Projektu Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”  tel. 509 492 870

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content