Pomoc miasta w czasie epidemii. Podsumowanie działań

Od początku pandemii koronawirusa miasto uruchomiło działania pomocowe dla mieszkańców, aby wspierać ich w tym trudnym czasie. Zorganizowano miejski system „Warszawa Wspiera”, dodatkową pomoc żywnościową i specjalne procedury w DPS-ach, aby ograniczać ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2.

System wsparcia w każdej dzielnicy

– Już pod koniec marca uruchomiliśmy kompleksowy system pomocy „Warszawa wspiera”, który działa w każdej dzielnicy – obecnie jest nim objętych ponad 1,4 tys. mieszkańców, a od początku uruchomienia programu z pomocy skorzystało już ponad 3,3 tys. osób. Co ważne, w ramach systemu zapewniamy również pomoc osobom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji – informuje Aldona Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.  

W skład zespołów pomocowych „Warszawa Wspiera”, które działają na terenie każdej dzielnicy, wchodzą pracownicy urzędów dzielnic, ośrodków pomocy społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy – łącznie blisko 1 tys. osób.  Wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, samotnych, niesamodzielnych, dla których np. robią zakupy żywności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszą śmieci. Mieszkańcy objęci systemem mają również zapewnione wsparcie psychologiczne.

Więcej o dzielnicowych zespołach „Warszawa Wspiera” oraz danymi kontaktowymi:  ochotnicy.waw.pl/system-warszawa-wspiera.

Bezpieczeństwo mieszkańców DPS-ów

W Warszawie jest 19 domów pomocy społecznej (14 miejskich i 5 prowadzonych przez organizacje pozarządowe), które dysponują łącznie ponad 1,8 tys. miejsc. Wiceprezydent Aldona Machnowska – Góra: – Od początku pandemii traktowaliśmy domy pomocy społecznej jako miejsca wymagające szczególnej uwagi. Aby minimalizować ryzyko transmisji koronawirusa wśród podpieczonych i personelu DPS-ów, wprowadziliśmy obowiązek wykonywania testu u każdej osoby przed przyjęciem do placówki. Wdrożyliśmy procedury sanitarne oraz zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu placówek np. wydzielone zostały strefy mieszkalne, żywieniowe i administracyjne z jednoczesnym ograniczeniem bezpośrednich kontaktów pracowników z poszczególnych stref.

Wprowadziliśmy również 14-dniowy rotacyjny system pracy personelu DPS – wszystkim wracającym po przerwie do pracy wykonujemy, na koszt miasta, testy na obecność COVID-19 i tylko osoby z wynikiem negatywnym zostają dopuszczone do pracy. Dotychczas wykonaliśmy ponad 5 tys. badań pod kątem zakażenia koronawirusem.

Taka organizacja pracy zmniejsza potencjalne ryzyko „przeniesienia wirusa z zewnątrz” i chroni bezpieczeństwo mieszkańców domów i personelu placówek.

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

– Od początku epidemii zaobserwowaliśmy wzrost liczby osób korzystających z programów żywnościowych realizowanych przez miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. We współpracy z  Bankiem Żywności SOS w Warszawie została przygotowana została rezerwa racji żywnościowych, z których każda zawierała 10 kg produktów i menu opracowane przez dietetyka. Wystarczyło to do przygotowania trzech posiłków dziennie przez tydzień dla jednej osoby. Z tej formy pomocy korzystali seniorzy, osoby samotne i potrzebujące rodziny – podkreśla Aldona Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Do początku listopada OPS-y przekazały łącznie ponad 3 tys. racji żywnościowych. W listopadzie akcja wydawania paczek została zakończona z powodu zbliżającego się końca terminu ważności części produktów. Paczki, które pozostały w magazynie, wydano mieszkańcom Warszawy za pośrednictwem organizacji partnerskich Banku Żywności  SOS.

Opieka w żłobkach w czasie COVID-19

Miasto dysponuje ponad 14,5 tys. bezpłatnych miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.  Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z decyzją rządu, od 12 marca 2020 r. zajęcia w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach dziennego opiekuna zostały zawieszone. Warszawskie placówki zostały ponownie otwarte dla dzieci 18 maja 2020 r., po opublikowaniu szczegółowych wytycznych rządowych i sanitarnych. Na ich podstawie opracowaliśmy i wprowadziliśmy procedury organizacji opieki w miejskich żłobkach.

Przed otwarciem każda placówka została dokładnie sprzątnięta i przygotowana na przyjęcie dzieci. Zdezynfekowane zostało również otoczenie żłobków publicznych, a pracownicy zostali wyposażeni przez miasto w niezbędne środki ochrony osobistej.

– Opieka w miejskich żłobkach odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wdrożone w placówkach procedury określają zasady, na podstawie których, do żłobka można przyprowadzać wyłącznie zdrowe maluchy, bez objawów infekcji. Do placówek nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – wyjaśnia Aldona Machnowska- Góra.

Osoba, która przyprowadza i odbiera dziecko jest zobowiązana do noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego. Pomieszczenia, w których przebywają maluchy i sprzęty przez nie używane, są utrzymywane w czystości i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, a sale wietrzone. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas opieki, w żłobkach zostały zawieszone zajęcia prowadzone przez osoby i firmy zewnętrzne.

Kadra żłobków została wyposażona w środki ochrony osobistej takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy. Placówki otrzymują środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wyposażyliśmy również miejskie żłobki w dodatkowe termometry bezdotykowe do pomiaru prewencyjnego temperatury u pracowników, dzieci oraz rodziców. Placówki publiczne otrzymały także urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury u osoby dorosłej i dziecka oraz do dezynfekcji pn. „Kompaktowa śluza dezynfekcyjna Protect Gate Kids”. Urządzenia ograniczają możliwość wejścia na teren placówki osób z objawami chorobowymi. Obecnie rozpoczęliśmy również procedurę zaopatrzenia żłobków w lampy bakteriobójcze i wirusobójcze. W widocznych miejscach w placówkach zostały wywieszone plakaty informacyjne dotyczące zalecanych działań profilaktycznych.

Na bieżąco monitorujemy przypadki zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z nimi czasowe zawieszenia funkcjonowania grup żłobkowych lub całych placówek. W każdym takim przypadku, kierownictwo placówki zgłasza informację do służb sanitarnych i postępuje zgodne z decyzjami sanepidu.

Z badań, które przeprowadziliśmy wśród rodziców i opiekunów najmłodszych warszawiaków korzystających ze żłobków w okresie maj-sierpień, 99 proc. z nich deklarowało, że placówki w jasny i zrozumiały sposób poinformowały o zasadach opieki w warunkach reżimu sanitarnego. Większość ankietowanych (88 proc.) pozytywnie oceniła również wdrożone procedury sanitarne, w tym badanie stanu zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka.

Wsparcie dla powstańców

Powstańcy, którym miasto zapewnia dziesięć bezpłatnych kursów taksówką miesięcznie, mogą również skorzystać z dowozu zakupów za pośrednictwem WAWA Taxi. Kierowcy dostarczają zakupy zamówione w konkretnym sklepie lub realizują zakupy zgodnie z przygotowaną przez powstańca listą. Jeżeli jest to zlecenie realizacji zakupów i dostawy, to operator przyjmuje zlecenie odnotowując numer telefonu powstańca i adres dostawy. Następnie kierowca, który podejmie zlecenie, kontaktuje się z zamawiającym i telefonicznie przyjmuje listę zakupów do realizacji. Dalsze ustalenia odbywają się bezpośrednio pomiędzy zamawiającym a kierowcą. Płatność za kurs odbywa się analogicznie jak do tej pory. Kierowca za dowóz zakupów ściąga z karty opłatę, tak jak, za przejazd z pasażerem. Rozliczenie wydatków na zakupy odbywa się gotówką lub kartą płatniczą na miejscu u klienta. Zakupy najczęściej będą realizowane w małych (lokalnych) sklepach.

Z powodu epidemii koronawirusa Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 pozostaje zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców posiłków, robieniu zakupów i realizacji recept, zawożeniu na zabiegi rehabilitacyjne oraz umawianiu rehabilitantów do domów powstańców. Informację można uzyskać w Stowarzyszeniu Monopol Warszawski pod nr tel. 572-817-999.

Warszawska Wigilia z dostawą

Z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń sanitarnych nie mogliśmy zorganizować dostępnego dla wszystkich mieszkańców i osób przebywających w mieście „Warszawskiego Spotkania Wigilijnego”. Aby dotrzeć ze wsparciem do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, samotnych, przewlekle chore i potrzebujących rodzin, w tym roku, razem z fundacją Wolne Miejsce, zorganizowaliśmy akcję „Warszawska Wigilia z dostawą”. 24 grudnia, pod drzwi potrzebujących mieszkańców, 250 wolontariuszy dostarczyło ponad 7 tys. paczek z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Cała akcja została zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego.

/um/ 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content