Ponad 300 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 2025 r.

Inwestycje w Wawrze to nie tylko kilometry nowych dróg, ale – równie istotne dla rozwoju dzielnicy – przedsięwzięcia realizowane przez MPWiK Warszawa w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Do 2025 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamierza wybudować na terenie Wawra aż 337 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej*, a koszt realizacji tych przedsięwzięć oszacowano na ponad 400 mln zł. Stawia to dzielnicę na pierwszym miejscu w stolicy, zarówno co do liczby zaplanowanych zadań inwestycyjnych, jak również przeznaczonych na ich wykonanie środków. Opracowany plan rozbudowy infrastruktury jest wynikiem efektywnej współpracy z Urzędem Dzielnicy oraz jest podyktowany troską o zrównoważony rozwój tego rejonu miasta. Wawer to atrakcyjna część stolicy, którą wielu mieszkańców wybiera na miejsce swego zamieszkania. Intensywnemu rozwojowi budownictwa mieszkaniowego sprzyja bliskość nie tylko Wisły, ale Wilanowa, Ursynowa i Mokotowa, w szczególności tzw. Służewca Przemysłowego (rejonu ul. Domaniewskiej).

Najważniejsze inwestycje w 2019 roku

Jeszcze w tym roku kalendarzowym MPWiK S.A. wybuduje 12 km sieci wodociągowej i 14,5 km kanalizacyjnej, z których szereg powstanie w rejonie budowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Do najważniejszych zadań wodociągowych należy budowa ponad 4,5 km magistral w ul. Mrówczej na odcinku od ul. Odeskiej do ul. Panny Wodnej oraz w ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Szafirowej i na odcinku od ul. Prasowej do ul. Jagienki wraz z przebudową istniejącej w tym rejonie infrastruktury podziemnej. Trwają także prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, m.in. powstaje ona w ul. Walcowniczej na odcinku od ul. Filmowej do posesji nr 37, w ul. Filmowej na odcinku od ul. Walcowniczej do ul. Trocinowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Walcowniczej oraz w ulicach: Przygodnej, Masłowieckiej i drogach dojazdowych do ul. Masłowieckiej (łączna długość to ok. 2 km). Do końca roku 2019 r. planowane jest też oddanie pompowni ścieków w ul. Jeziorowej (aktualnie trwają prace projektowe).

Sieć kanalizacyjna dla osiedla „Wichrowa”

Nieco później, bo w połowie 2020 r., powinny zakończyć się obecnie prowadzone budowy: magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy, na odcinku od numeru 141 do ul. Rozchodnikowej oraz od ul. Trakt Lubelski do północnej granicy planowanej POW oraz blisko 1,9-kilometrowego przewodu wodociągowego w ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Strzygłowskiej do granicy obwodnicy. W tym też okresie planowane jest oddanie do użytku nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, m.in. w ulicach: Mrówczej, Lucerny, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej i Pielęgniarek (w ramach przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej, termin: III kw. 2020 r.) oraz w ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Trakt Lubelski do północnej granicy POW i w ul. Rosiczki na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Dzięcioła o łącznej długości ponad 2,5 km. W I połowie przyszłego roku Spółka wybuduje także ponad 900 m kanalizacji ściekowej odprowadzającej ścieki z osiedla „Wichrowa” wraz z odcinkami sieci.

Nowe magistrale wodociągowe w Wawrze

MPWiK S.A. rozpoczęła także projektowanie kolejnych odcinków sieci, których realizację przewidziano na latach 2020-2022. Do najważniejszych zadań wodociągowych należy budowa ponad 8-kilometrowej magistrali o średnicy 60 cm w ulicach: Kosmatki, Wał Miedzeszyński, Skalnicowej, Panny Wodnej, która zostanie następnie połączona z nowo wybudowanym przewodem w ulicach: Mrówczej i Mozaikowej. Kolejne dwie magistrale o średnicy 40 cm zostaną ułożone – pierwsza o długości blisko 2 km w ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Skalnicowej od ul. Trakt Lubelski, a druga – o długości ponad 1,7 km w ulicach Wał Miedzeszyński i Bysławskiej. Planowany termin realizacji tych inwestycji to rok 2022.

Wcześniej, bo w 2020 r. Spółka planuje oddać sieć wodociągową w ulicach: Rejowieckiej, Nagłowickiej, Orchidei, Lewkonii, Bysławskiej (na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Zagrodowej oraz od ul. Ogórkowej do Wał Miedzeszyński) i Ogórkowej. Łącznie w ramach wyżej wymienionych zadań powstanie ponad 6,5 km przewodów wodociągowych, którymi do mieszkańców popłynie smaczna woda z kranu, którą można pić bez przegotowania.

Kanalizacja dla osiedla Nadwiśle

W trosce o środowisko, Spółka będzie kontynuowała rozbudowę systemu odbioru ścieków. Skanalizowanie terenu osiedla Nadwiśle będzie możliwe po wybudowaniu pompowni ścieków przy ul. Skalnicowej i sieci kanalizacyjnej na odcinku od tej pompowni do kanału w ul. Wał Miedzeszyński. Kolejne inwestycje są także planowane w rejonie ul. Bronowskiej, gdzie powstanie pompownia ścieków o wydajności 9,6 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi oraz kanalizacja sanitarna o łącznej długości przekraczającej 1,6 km – sieć zostanie usytuowana w ulicach: Bronowskiej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do Kanału Zerzeńskiego, Wał Miedzeszyński od Kanał Nowe Ujście do posesji nr 422 i Ligustrowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyńskiej do ul. Bronowskiej. Planowany termin realizacji tych prac to 2021 rok.

Zestawienie wszystkich aktualnie realizowanych inwestycji jest dostępne na stronie przedsiębiorstwa w Zakładce O nas > Inwestycje > Aktualnie realizowane inwestycje. Warto także podkreślić, że Spółka, aby przyspieszyć rozbudowę infrastruktury sieciowej, tam gdzie jest to możliwe, realizuje swoje zadania we współpracy z innymi podmiotami, m.in. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad czy Urzędem Dzielnicy Wawer. Wspólna koordynacja kilku zadań, pozwala skrócić czas potrzebny na pozyskanie niezbędnych decyzji oraz ograniczyć uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Sprawdź, gdzie jest sieć MPWiK i podłącz się

Co ciekawe, mimo systematycznej rozbudowy sieci na terenie dzielnicy, wciąż istnieje ponad 4 tys. nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej oraz ponad 4,5 tys. domów niekorzystających z możliwości przyłączenia się do już wybudowanej kanalizacji (dane 2018 r.). Dlatego też MPWiK S.A. wraz z lokalnymi władzami samorządowymi od lat aktywnie zachęca mieszkańców dzielnicy do podłączania swych posesji do miejskiej infrastruktury. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej możliwości, w pierwszej kolejności powinny sprawdzić na stronie www.mapa.um.warszawa.pl, czy w ich okolicy istnieje infrastruktura miejska. Wodociągi zapraszają także mieszkańców na konsultacje, w trakcie których można zapytać pracowników MPWiK o plany inwestycyjne oraz dowiedzieć się, jak wygląda proces podłączenia posesji do sieci. O kolejnych terminach spotkań, Spółka informuje na bieżąco za pośrednictwem swojej strony www.mpwik.com.pl oraz profilu społecznościowego Facebook.com/WodaDlaWarszawy.

Wybór usług MPWiK to gwarancja bezpieczeństwa oraz niższych opłat – 1 litr warszawskiej kranówki kosztuje mniej niż 1 grosz, a jej jakość jest stale monitorowana przez urządzenia działające non stop w systemie on-line oraz akredytowane laboratoria, w których rocznie wykonuje się ponad 170 tys. analiz wody. Niezależnie jej jakość kontroluje także sanepid.

Jednocześnie, należy przypomnieć, że właściciel ma obowiązek podłączenia swojej posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Aby to ułatwić, Spółka buduje odcinki kanałów do granic działek. Mieszkańcy mogą również skorzystać z programu dopłat na likwidację szamb, który oferuje Urząd m.st. Warszawy. Ostrzegamy – nieprawidłowo opróżniane szambo może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.


* Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content