Postanowieniem Sądu wydanym w maju 2012 r. nabyłem spadek po rodzicach…

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Postanowieniem Sądu wydanym w maju 2012 r. nabyłem spadek po rodzicach. W skład spadku wchodziło wyłącznie mieszkanie. Do dnia dzisiejszego nie zgłosiłem spadku do urzędu skarbowego. Obecnie zamierzam mieszkanie sprzedać i muszę uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem. Czy będę musiał zapłacić podatek od spadku i darowizn?

W sytuacji kiedy nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania ponowny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku. W związku z tym, że stwierdzenie nabycia spadku jest zdarzeniem prawnym, o którym sądy są zobowiązane informować organy podatkowe z tą datą otwiera się termin dla organu podatkowego do wydania decyzji ustalającej podatek.

Zgodnie zaś z art. 68.  §  1.  Ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe, określone decyzją organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania nie powstaje, jeżeli przedmiotowa decyzja została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym w Pana sytuacji prawo organu do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku uległo przedawnieniu 31 grudnia 2015 r. (zob. Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2022 r. III FSK 5058/21).


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content