Powstaje rondo na skrzyżowaniu Żupniczej i Chodakowskiej!

15 grudnia 2021 ruszyła budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żupniczej i Chodakowskiej. Projekt finansuje i realizuje prywatny inwestor, który tuż obok buduje pawilon usługowo-handlowy. Dzięki nowej inwestycji znacznie zwiększy się bezpieczeństwo, zarówno kierowców, jak i pieszych. 

Nowe rondo na skrzyżowaniu Żupniczej i Chodakowskiej

Skrzyżowanie, na którym powstaje nowe rondo, znajduje się na obszarze do niedawna przemysłowym, który przekształca się obecnie w rejon mieszkalny, z infrastrukturą w postaci sklepów i punków usługowych. Taki stan rzeczy przyczynia się oczywiście do zwiększenia ruchu ulicznego. Z tego też powodu deweloper, który stawia nieopodal pawilon handlowo-usługowy, został zobligowany do przebudowy skrzyżowania. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa o drogach publicznych.

Skrzyżowanie ulic Żupniczej i Chodakowskiej, które do dziś miało kształt litery T, zostanie przekształcone w rondo. Po przebudowie wlot ulicy Żupniczej zostanie podzielony na dwie jezdnie na odcinku około 70 metrów, od ronda do wjazdu na przysklepowy parking. Jest to konieczne, ponieważ prawy pas, z którego będzie można skręcić na plac postojowy, posłuży też jako zatoka przystankowa. Wszystko dlatego, by autobusy, zatrzymujące się na przystanku przesuniętym bliżej skrzyżowania, nie utrudniały ruchu innym autom.

Przebudowa skrzyżowania Żupniczej i Chodakowskiej wiąże się również z remontem istniejących chodników i budową nowego po zachodniej stronie północnego wlotu ulicy Chodakowskiej. Dzięki temu piesi będą mieli ułatwione dotarcie do powstającego sklepu.

Zwiększy się również liczba przejść dla pieszych. Do dziś na skrzyżowaniu Żupniczej i Chodakowskiej istniały tylko dwa przejścia przez jezdnię, po zakończeniu prac pojawi się trzecie, na południowym wlocie ulicy Chodakowskiej.

Dodatkowo przejścia dla pieszych wyposażone zostaną w azyle. Tym samym spełnione zostaną zalecenia audytorów, którzy zarekomendowali zastosowanie właśnie takiego rozwiązania na przejściach przez Żupniczą i Chodakowską, uznając dotychczas istniejące przejścia za niebezpieczne.

Utrudnienia i objazdy związane z budową ronda na skrzyżowaniu Żupniczej i Chodakowskiej

Po rozpoczęciu prac budowlanych dopuszczony będzie wyłącznie przejazd w jednym kierunku, czyli z Żupniczej w prawo w Chodakowską. Ulica Chodakowska na wysokości skrzyżowania zostanie zawężona, ale przejazd w obie strony nadal będzie możliwy. Nie będzie za to możliwy skręt z ul. Chodakowskiej w ul. Żupniczą ani z ul. Żupniczej w lewo w ul. Chodakowską.

Objazdy wyznaczono ulicami Mińską, Grochowską, Lubelską, Joselewicza i Bliską do Żupniczej. Do ulicy Chodakowskiej będzie też można dojechać Grochowską i Mińską.

Przesunięte zostaną także przejścia dla pieszych przez ulicę Żupniczą i ulicę Chodakowskiej.

Zgodnie z planem obecnie utrudnianie w ruchu ulicznym w rejonie skrzyżowania Żupniczej i Chodakowskiej potrwają do końca stycznia. Później będą wprowadzane kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od chwili rozpoczęcia prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu Żupniczej i Chodakowskiej, autobusy obsługujące linie 102, 123, 173 i 202 pojadą trasami objazdowymi. Autobusy kursujące na liniach 102 i 202 w kierunku stacji metra Stadion Narodowy ominą budowę ulicami Mińską i Grochowską. Autobusy linii 123 i 173 w kierunku Dworca Wschodniego (Lubelska) będą kursować ulicami Mińską, Grochowską i Lubelską.

W trakcie budowy ronda nie będą funkcjonowały przystanki „Chodakowska 01”, „Żupnicza 01” i „Dworzec Wschodni (Lubelska) 03”. W zamian pasażerowie będą mogli skorzystać z przystanków tymczasowych „Mińska 51” (przy ul. Mińskiej za skrzyżowaniem z ul. Chodakowską) i „Bliska 55” (przy ul. Mińskiej przed skrzyżowaniem z ul. Głuchą). /jn/

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Foto: Zarząd Dróg Miejskich 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content