MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. wyraża głębokie ubolewanie w związku z tragicznym pożarem, który miał miejsce w naszym Centrum Handlowym. To niewyobrażalna tragedia, która dotknęła nie tylko nas, ale przede wszystkim tysiące osób, które straciły swoje miejsca pracy, jedyne źródło utrzymania swoich rodzin, a niejednokrotnie dorobek całego  życia. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby przywrócić funkcjonowanie obiektu jak najszybciej.

Na miejscu nadal trwają prace służb, których celem jest ustalenie przyczyny pożaru. Obiekt jest zabezpieczony i zamknięty przez Państwową Straż Pożarną i Służby. Nasza współpraca z wszystkimi zaangażowanymi w proces instytucjami w tym zakresie jest pełna od pierwszych minut tragedii. Udzielamy wszelkiego potrzebnego wsparcia aby rzetelnie zbadać przyczyny i przebieg pożaru.

Naszym priorytetem w tej chwili jest jak najszybsze przystąpienie do odbudowy obiektu. Ten scenariusz możliwy jest do realizacji przy pełnym zaangażowaniu nie tylko Spółki, ale i wszelkich instytucji i organów administracji, w których gestii leżą kluczowe decyzje w procesie odbudowy.

Jesteśmy wdzięczni za wyrazy wsparcia i solidarności, jakie płyną do nas i naszych Najemców. Prosimy o dalsze wsparcie i zrozumienie w tym trudnym czasie.

Komunikat