Poznaliśmy laureatów nagrody Komendantki Chorągwi Stołecznej

Poznaliśmy laureatów nagrody Komendantki Chorągwi Stołecznej fot. ZHP im. Bohaterów Warszawy

W sobotę, 11 maja w Służewskim Domu Kultury odbyła się pierwsza edycja stołecznej gali „Dziś Jest Pojutrze”, na której nagrodziliśmy najlepsze zespoły harcerskich wolontariuszek i wolontariuszy działający w stołecznym oddziale Związku Harcerstwa Polskiego.

Do konkursu można było zgłosić zespoły, które swoim zaangażowaniem i całoroczną pracą były inspiracją i przykładem dla innych – mówi harcmistrzyni Katarzyna Karolak, komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP. – Postanowiliśmy nagradzać zespoły, a nie poszczególne osoby, ponieważ sukces jest zasługą grupy – dodaje.

Nominowanych można było zgłosić w trzech kategoriach:

 • Kadra drużyny / gromady – Kategoria przeznaczona dla wolontariuszy-opiekunów gromad i drużyn, zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników;
 • Praca z kadrą – Kategoria przeznaczona stałych zespołów instruktorskich wspierających kadrę wychowawczą w obszarach metodyczno-programowych i pracy z kadrą np. komisji stopni instruktorskich, zespołów kadry kształcącej, zespołów wsparcia metodycznego, namiestnictw, komend szczepów, komend hufców;
 • Kadra wspierająca – Kategoria przeznaczona stałych zespołów instruktorskich z obszaru kadry wspierającej np. zespołów kwatermistrzowskich, zespołów finansowych, zespołów wsparcia IT, zespołów Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

Z 11 zespołów nominowanych do otrzymania nagrody spośród 74 zespołów zgłoszonych, laureatami zostali:

 • W kategorii kadra drużyny i gromady:
  • 22 Ożarowskie Drużyny H, HS i W | Ożarów Mazowiecki ZHP – Hufiec ZHP Błonie
  • Związek Włóczykijów – 1 Kampinoska Drużyna Wielopoziomowa ZHP – Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
  • 1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska “Impeesa” – Hufiec Pruszków
 • W kategorii praca z kadrą:
  • 4. szczep ZHP Adventure – ZHP Hufiec “Orłów” Garwolin
 • W kategorii kadra wspierająca:
  • Zespół Kwatermistrzowski “Siekiera” – Hufiec ZHP Piastów
  • Zespół ds. promocji – Hufiec Sulejówek

Biuro Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków otrzymało specjalne wyróżnienie Komendantki Chorągwi Stołecznej. Serdecznie gratulujemy wszystkim zespołom.

Poznaliśmy laureatów nagrody Komendantki Chorągwi Stołecznej 3 fot. ZHP im. Bohaterów Warszawy

Zawsze powtarzam, że mam w życiu szczęście do zespołów i to dzięki nim i z nimi mogę przenosić góry. Poznaliśmy najlepsze zespoły z Chorągwi Stołecznej ZHP. To jedyna chorągwiana gala, na której wybierane są nie osoby, a właśnie zespoły. Bardzo się z tego powodu cieszę! W końcu harcerstwo jest grą zespołową – mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego.

Podczas gali wręczono również Srebrną Odznakę Honorową Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Panu Mariuszowi Budziszewskiemu – radnemu m. st. Warszawy i zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej i Panu Krzysztofowi Skolimowskiemu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Nazwa gali nie jest przypadkowa. – Mając w pamięci program Szarych Szeregów sprzed ponad 80 lat, chcemy inspirować współczesne pokolenie harcerek i harcerzy do działania dla dobra innych i przyszłych pokoleń – wyjaśnia hm. Aneta Gzyl, zastępczyni Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. – W naszej codzienności kontynuujemy dziedzictwo Szarych Szeregów, angażując się w działania na rzecz społeczności i otoczenia, budując wspólnotę opartą na wartościach, solidarności i gotowości do pomocy. W ten sposób, dzisiejsze pokolenie kontynuuje ideę “dziś, jutro, pojutrze”, kształtując lepszą przyszłość dla wszystkich – dodaje.

Stołeczna gala instruktorska odbyła się pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy. Nagrody pieniężne ufundowane zostały przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, nagrody rzeczowe przez Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Koleje Mazowieckie były partnerem wydarzenia.

Chorągiew Stołeczna to wspólnota ponad 13 000 harcerek i harcerzy zrzeczonych w 25 hufcach z Warszawy i okolicznych miejscowości. 1000 z nich to kadra: instruktorzy i wolontariusze, którzy poświęcają swój czas, aby wspierać podopiecznych w ich wszechstronnym rozwoju i pomagać im zdobywać sprawności na całe życie.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 110 000 członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 60 mln skautów na całym świecie.

Poznaliśmy laureatów nagrody Komendantki Chorągwi Stołecznej 2 fot. ZHP im. Bohaterów Warszawy

Autor: Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy

Foto: Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content