Praca w Służbie Więziennej

Areszt Śledczy Warszawa Grochów

Młodzi ludzie kończący edukację stoją niejednokrotnie przed wyzwaniem, jakim jest wybór ścieżki zawodowej i podjęcie pracy. Część z osób, idąc do wybranej szkoły, teoretycznie wie, co chce w życiu robić. Bywa jednak tak, że ten wybór się zmienia. Z pomocą podjęcia decyzji o wyborze ścieżki zawodowej przychodzą różne instytucje. Jedną z nich jest Służba Więzienna.

Podjęcie pracy i wstąpienie w szeregi tej formacji mundurowej może być ciekawym wyborem. Do podjęcia pracy w Służbie Więziennej (SW) niezbędne są odpowiednie cechy osobowości i predyspozycje. Ale jak pokazać młodym ludziom, że praca w SW to nie jest bycie przysłowiowym „klawiszem”, że praca w Służbach Więziennych nie polega na przechadzaniu się po więziennym korytarzu i stukaniu pałką w kraty, że w tej pracy potrzebny jest również psycholog, przewodnicy z przeszkolonymi psami, osoby odpowiadające za tzw. dozór elektroniczny, że potrzebna jest obserwacja osadzonych za pośrednictwem kamer, co wymaga całkowitego skupienia i może być wykonywane przez pracownika przez 2 godziny. Jak pokazać, że codzienna praca przeczy stereotypowemu wizerunkowi pracownika aresztu?

Aby przybliżyć specyfikę pracy oraz wygląd ścieżki rozwoju w SW, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie organizuje spotkania z grupami uczniów szkół ponadpodstawowych. W trakcie spotkań uczniowie mają możliwość poznania możliwości, jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej. Zapoznają się także ze specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza SW, poznają podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Poznają również prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne, a także formy zatrudnienia więźniów na terenie jednostki jak i poza nią.

W ostatnich dniach teren Aresztu Śledczego na Grochowie mieli okazję poznać uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Młodzi ludzie, oprócz ww. kwestii zapoznali się także z pawilonami mieszkalnymi, miejscami zakwaterowania osadzonych kobiet, placem spacerowym oraz salą widzeń.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie prowadzą działania przybliżające pracę w SW nie tylko na terenie aresztu. W tym celu odwiedzają także placówki edukacyjne. W ostatnich dniach odwiedzili LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Funkcjonariusze przekazali uczniom plakaty oraz ulotki z informacjami o prowadzonej rekrutacji w szeregi Służby Więziennej. W najbliższym czasie także uczniowie XXVI LO im. Juliana Tuwima będą mieć okazję poznania zawodu funkcjonariusza SW.

Do kogo skierowana jest oferta pracy w szeregach Służby Więziennej? Informacje można znaleźć tu: Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie

Źródło: Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie
Foto: archiwum gazety „Mieszkaniec”error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content