Praga-Północ i planowane inwestycje. Co znajdziemy w budżecie i WPF?

Za chwilę nowy rok, więc nowy budżet. A co znajdziemy w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zaakceptowanej przez Radę Miasta 12 grudnia dla Pragi Północ? Lista zaplanowanych inwestycji wraz z terminami ich zakończenia:

 • Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia – 2021
 • Budowa ciągu pieszo -rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego – 2020
 • Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 -etap I – 2020
 • Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych -Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11 – 2020
 • Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych -Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21 – 2020
 • Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych -Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3 – 2022
 • Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych -Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7 – 2022
 • Rewitalizacja obszaru Szmulowizna -kwartał Łomżyńska -ul. Siedlecka 25 i 29 – 2020
 • Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi -kwartał Inżynierska -ul. Strzelecka 10A, 12 – 2021
 • Rewitalizacja obszaru Szmulowizna -kwartał Łomżyńska -ul. Łochowska 38A, 40 – 2020
 • Rewitalizacja obszaru Szmulowizna -kwartał Łomżyńska -ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43 – 2020
 • Rewitalizacja obszaru Stara Praga -kwartał Brzeska -ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 – 2020
 • Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi -kwartał Inżynierska -ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 – 2020
 • Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 – 2020
 • Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 – 2021
 • Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36 – 2020
 • Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69 – 2021
 • Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42 – 2021
 • Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A – 2021
 • Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25 – 2021
 • Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27 – 2021
 • Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej – 2023
 • Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej – 2020
 • Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 – 2020
 • Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej – 2020
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 2020
 • Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 – 2021
 • Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej – 2020
 • Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego – 2021
 • Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem – 2020
 • Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 – 2020
 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie – 2020
 • Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu – 2020
 • Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu – 2020
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content