Praskie Centrum Re-Start bez osób uzależnionych od narkotyków

Praskie Centrum Re-Start bez świetlicy dla osób uzależnionych od narkotyków. Taką informację przekazała wiceprezydent stolicy Aldona Machnowska-Góra na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ. To kluczowa informacja, o którą walczyła część mieszkańców i radnych.

Zabytkowy, dawny budynek B Szpitala Praskiego zmieni się nie do poznania. Powstaną w nim: Centrum Terapii Dzieci i Rodzin, Centrum Terapii i Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin, Specjalistyczne Centrum Pomocy dla osób w kryzysie bezdomności oraz Dzienny Dom Pomocy dla praskich seniorów.

Zmiana koncepcji

W pierwotnych założeniach w obiekcie miało znaleźć się także miejsce dla osób uzależnionych od narkotyków, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Władze stolicy postawiły na wsparcie dla dzieci, rodzin i seniorów. Zmiana koncepcji wynika z wielu spotkań, rozmów zarówno z ekspertami, jak i mieszkańcami oraz przeanalizowania sytuacji zdrowotnej i społecznej w stolicy.

– Coraz młodsze osoby sięgają po środki odurzające, lekarze alarmują o skutkach uzależnień behawioralnych. Centrum będzie oferować wsparcie dla rodziców, których dzieci eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, w z tym alkoholem, a także pomoc dzieciom doświadczającym zaniedbań z powodu uzależnienia rodziców – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Nowe zadania miasta

Zmiany spowodowane są również dostosowaniem się do przepisów prawnych. Od 2022 roku nowym zadaniem gminy jest informowanie, szkolenie i edukowanie w zakresie uzależnień behawioralnych. Największe wyzwanie jest zahamowanie wzrostu liczby dzieci i młodzieży sięgających po substancje psychoaktywne bądź popadających w nałóg. Na Pradze-Północ w ostatnich miesiącach powiększyła się liczba pacjentów leczących się substytucyjne w związku ze zwiększeniem kontraktów.

Dać drugie życie

W ramach Praskiego Centrum Re-Start świadczone będą usługi w zakresie poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej, grup wsparcia czy zajęć wyrównujących deficyty umiejętności przydatnych w życiu. W Centrum Terapii Dzieci i Rodzin pomoc uzyskają również rodzice dzieci mających problemy.

W ramach Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzona będzie Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin. Wśród usług oferowanych w placówce znajdą się m.in. usługi: psychologiczne, psychiatryczne, prawne, jak również krótkoterminowe wsparcie psychologiczne, specjalistyczne poradnictwo rodzinne, psychoedukacyjne oraz profilaktyczne.

Specjalistyczne Centrum Pomocy skierowane będzie do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Miejsce to zapewni całodobowy pobyt osobom wymagającym opieki bądź rekonwalescencji po hospitalizacji.

Czwartą, ale równie ważną część Praskie Centrum Re-Start tworzył będzie Dzienny Dom Pomocy. Znajdą się tu sale gimnastyczna i przeznaczona do kinezyterapii oraz boksy do hydro- i fizykoterapii, a także pokój warsztatowy do terapii zajęciowej, sala telewizyjna czy jadalnia. Dom Pomocy znajdzie się na parterze i będzie funkcjonował co najmniej osiem godzin dziennie.

Nie dla uzależnionych od narkotyków

Pierwotnie w budynku B Szpitala Praskiego miało znaleźć się również miejsce przeznaczone na leczenie substytucyjne i świetlica dla osób uzależnionych od narkotyków. Ulokowanie takiej placówki przy miejscach pomagających dzieciom i młodzieży spotkało się z falą sprzeciwu.

– Dobrze, że tak się skończyło. Jeśli chcemy pomóc dzieciom, które też nie mają łatwego życia lub gdzieś w nim pobłądziły, to nie powinni mieć jakiejkolwiek styczności z osobami uzależnionymi od tak silnych i wyniszczających używek, jakimi są narkotyki – uważa Marta Kolbusz, mieszkanka Pragi.

To, że świetlica nie powstanie w dawnym budynku B Szpitala Praskiego, nie oznacza jednak, że jest niepotrzebna na terenie Warszawy. Jak zapowiedziała na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra miejsce takie powinno powstać, ale raczej już nie na terenie tej dzielnicy.

/MK/

Źródło: UM, własne, fot. UM     

 error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content