Praskie zabytki będą wyremontowane!

Praskie zabytki będą wyremontowane!

Na ostatniej Sesji Radni Warszawy postanowili przyznać dotację na konserwację kilku północnopraskich zabytków. Łącznie miasto przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 1 579 000 złotych.

Pięć zabytków do remontu

Otrzymane od Miasta pieniądze zostaną przeznaczone na remont:

  • dolnej część elewacji frontowej Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53,
  • elewacji cerkwi prawosławnej p.w. Św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52,
  • dwóch frontowych elewacje skrzydeł budynku przy ul. Targowej 70,
  • elewacji pierwszego dziedzińca kamienicy przy ul. Targowej 46,
  • elewacji frontowej wraz z odtworzeniem balkonów w budynku przy ul. Konopackiej 15,
  • elewacji frontowej budynku przy ul. Kłopotowskiego 10.

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 została wybudowana w latach 1907–1923 według projektu Łukasza Wolskiego. Fundatorem kościoła był Michał Piotr Radziwiłł (od którego imienia tę część Pragi nazywano Michałowem), ale inicjatorką inwestycji była jego żona, Maria z Kieżgajłłów-Zawiszów Radziwiłłowa.

Obiekt wzorowany był na rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami, jednak podobieństwo dotyczy wyłącznie wnętrza, nawiązującego do typowych bazylik wczesnochrześcijańskich. Projektant gmachu, Łukasz Wolski nadał bazylice formy historyzującego modernizmu i klasycystyczną fasadę. Bazylika posiada dwie kondygnacje i może pomieścić około 10 tysięcy wiernych.

Cerkiew prawosławna p.w. Św. Marii Magdaleny

Świątynia przy alei Solidarności 52 została wybudowana w drugiej połowie XX wieku na potrzeby dużej rosyjskiej społeczności, mieszkającej w okolicy. Wzniesiona jest w stylu bizantyjsko-rosyjskim.

W 1921 roku cerkiew Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny otrzymała status soboru metropolitańskiego. Obecnie jest główną świątynią Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1 lipca 1965 roku świątynia została wpisana do rejestru zabytków.

Kamienica przy ul. Targowej 70

Kamienica przy Targowej 70 jest okazałym gmachem. Przed II wojną światową należała do Ministerstwa Kolei Żelaznych i została specjalnie wybudowana dla pracowników kolei, którym służyła w latach 1922-1928. Budynek wzniesiony został w stylu odwołującym się do baroku. Od frontu posiada nieduży pawilon przypominający dworek lub pałacową kordegardę dla straży.

Kamienica przy ulicy Targowej 46

Czteropiętrowa kamienica przy ulicy Targowej 46 pojawiła się na mapie Warszawy w latach 1912-1913. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i kilka lokali usługowych w przyziemiu od strony ulicy Targowej. Ten wzniesiony we wczesnym stylu modernistycznym obiekt uchodził za najbardziej reprezentacyjny dla tego rejonu miasta. Budynek został zaprojektowany przez Józefa Napoleona Czerwińskiego i Wacława Heppena.

Kamienica przy ulicy Konopackiej 15

Kamienica przy ulicy Konopackiej 15 została wybudowana około 1914 roku. Czteropiętrowy budynek posiada dwie klatki z 39 mieszkaniami. Znajduje się w nim również jeden lokal użytkowy i wewnętrzne podwórko.

Kamienica przy ul. Kłopotowskiego 10

Trzypiętrowa kamienica przy ulicy Kłopotowskiego 10 została wzniesiona przed 1939 rokiem. Przed wybuchem drugiej wojny światowej jej właścicielem byli M. i D. Wrocławscy. W 1945 roku dekretem wydanym przez Bieruta stała się własnością Miasta. Budynek znajduje się na liście zabytków.

/JPN/

lokalny portal informacyjny w Warszawie, informacje Warszawa, gazeta Mieszkaniec

Źródła: Urząd Dzielnicy Praga-Północ, Wikipedia, Stacja Praga, Na Pradze, Mad White

Foto: Wikimedia Commons, Autor Mariochom, licenseerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content