„Prasko-południowe prezentacje”

20160910_124058

10 września lokalne organizacje pozarządowe miały swoje święto. W Parku nad Balatonem na Gocławiu odbył się piknik pod nazwą „Prasko-południowe prezentacje”, podczas którego można było odwiedzić miasteczko pozarządowe, obejrzeć wystawę fotograficzną Michała Czajka “100 twarzy Pragi Południe”, pokazy sportowe i animacje oraz wziąć udział w warsztatach różnego rodzaju i grze miejskiej. Wieczorem odbyły się występy artystyczne oraz potańcówka sąsiedzka.

20160910_123755

20160910_123958

20160910_121912


Organizacje pozarządowe działają na rzecz wybranego interesu, a nie w celu osiągnięcia zysku.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych, podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw, podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. (wikipedia.pl)