Zamierzam złożyć pozew o zapłatę odszkodowania w kwocie 12.000,00 złotych. Ile wyniesie opłata sądowa od pozwu w takiej sprawie?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Zamierzam złożyć pozew o zapłatę odszkodowania w kwocie 12.000,00 złotych. Ile wyniesie opłata sądowa od pozwu w takiej sprawie? Czy w ostatnim czasie doszło do zmiany przepisów w tym zakresie?

Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych określa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku. Zgodnie z art. 13 tej Ustawy, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Jednocześnie, zgodnie z w/w Ustawą, w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Mając powyższe na uwadze, od dochodzonej w pozwie kwoty 12.000,00 złotych, należy uiścić opłatę sądową w kwocie 750,00 złotych.

Powyższy przepis został zmieniony Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 roku. Przed tymi zmianami opłata od pozwu w takiej sprawie wynosiła 600,00 zł. Opłata ta wynosiła bowiem 5% wartości przedmiotu sporu (w tej sprawie 5% od kwoty 12.000,00 złotych) lub przedmiotu zaskarżenia, niezależnie od dochodzonej kwoty roszczenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Niezależnie od zmiany przepisów w powyższym zakresie, strona składająca pozew może ubiegać się o zwolnienie w całości albo w części od kosztów sądowych, w tym od w/w opłaty od pozwu. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru dostępnego w siedzibach sądów i na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

 

Więcej porad prawnych Marcina Klusia można znaleźć na stronie jego kancelarii: www.kancelariaklus.pl.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content