Zniesienia kolejnych obostrzeń w sporcie. Jakie są szczegółowe regulacje w tym zakresie?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


W ostatnim komunikacie rządu podano informacje na temat zniesienia kolejnych obostrzeń w sporcie. Jakie są szczegółowe regulacje w tym zakresie?

Ostatnie regulacje w tym zakresie wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Powyższe Rozporządzenie dopuszcza (w większości przypadków od dnia 18 maja 2020 roku), prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego, prowadzonej m.in.:

– na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych i zamkniętych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), otwartych obiektach do paintballu, przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie,

– na otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,

– na pełnowymiarowych otwartych boiskach (piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego, baseballu), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie,

– na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których jest realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, może przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio:

– – 12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300m2),

– – 16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800m2),

– – 24 osoby i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 1000m2),

– – 32 osoby i 3 trenerów (dla obiektów o powierzchni powyżej 1000m2).

Wskazane rozporządzenie dopuszcza również, pod pewnymi warunkami, możliwości prowadzenia i korzystania z innych form rekreacji, w tym z pól golfowych, strzelnic, torów wyścigowych dla koni i psów oraz klubów jeździeckich.

 

Jakie warunki sanitarne powinny zostać spełnione w obiektach sportowych i rekreacyjnych, w związku ze zniesieniem niektórych obostrzeń w uprawianiu sportu w czasie epidemii koronawirusa?

Na wstępie pragnę wskazać, że o przesłankach i warunkach korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych można przeczytać w mojej publikacji znajdującej się na stronie www.kancealriaklus.pl

Natomiast, zasady i warunki sanitarne, które powinny obowiązywać na terenie służącym do uprawiania sportu lub rekreacji  w czasie epidemii koronawirusa, w związku z częściowym zniesieniem obostrzeń w uprawianiu niektórych dyscyplin sportu, wynikają z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z przepisu tego wynika, że podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu jest zobowiązany do:

  1. a) weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
  2. b) wyłączenia osobom korzystającym z obiektu, możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą). Powyższe nie dotyczy obiektów, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 2 lit. a) i b) tiret piąty i szósty w/w Rozporządzenia, tj. przeznaczonych do przygotowań kadry do igrzysk olimpijskich; na których realizowane są wydarzenia przygotowywane przez polski związek sportowy lub ligę zawodową,
  3. c) zapewnienia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. d) dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. e) zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi lub w inny sposób ograniczania kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi;

Z kolei osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i  opuszczając dany obiekt.

Jednocześnie należy zauważyć, że sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, dopuszczonych do użytku w dobie epidemii, nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub innych środków ochronnych przed zakażeniem.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 15(807) ROK XXXI
Następne wydanie 31.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content