Program „Bezpieczne Osiedle” – spotkania Grup Osiedlowych na Targówku

 

Urząd Dzielnicy Targówek zaprasza mieszkańców na spotkania Grup Osiedlowych, które odbywają się w ramach programu „Bezpieczne Osiedle”. Celem programu jest zwiększenia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy, m.in. poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności.

W najbliższych dniach odbędą się cztery takie spotkania:

  • środa, 23 listopada 2022 roku o godz. 12.00 – spotkanie grupy „Bródno”; miejsce spotkania: parking przed budynkiem administracji, ul. Toruńska 86,
  • czwartek, 24 listopada 2022 roku o godz.10.00 – spotkanie grupy „Kondratowicza”; miejsce spotkania: administracja osiedla, ul. Chodecka 13,
  • poniedziałek 28 listopada 2022 roku godz. 14.30 – spotkanie grupy „Moderna”; miejsce spotkania: garaż lokali usługowych, ul. Głębocka 3,
  • wtorek, 29 listopada 2022 roku o godz. 10.00 – spotkanie grupy „Podgrodzie”; miejsce spotkania: administracja osiedla, ul. Rzepichy 1.

Spotkania te mają na celu wymianę spostrzeżeń dotyczących różnego rodzaju istniejących lub potencjalnych zagrożeń w poszczególnych rejonach dzielnicy. Zebrane od mieszkańców informacje gromadzone są i przetwarzane przez służby mundurowe oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program „Bezpieczne Osiedle”

Program „Bezpieczne Osiedle” realizowany jest na Targówku już od ponad 18 lat! W jego ramach powołano tzw. Grupy Osiedlowe, w skład których weszli mieszkańcy, przedstawiciele rad osiedli, administracji, Policji, Straży Miejskiej i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DBBiZK).

Do zadań Grup Osiedlowych należą:

  • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
  • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
  • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ich działania zaowocowały m.in. przebudową skrzyżowania przy ul. Mokrej i ul. Szczepanika, zmianą organizacji ruchu na terenie osiedla Wysockiego pomiędzy ul. Rembielińska a ul. Chodecką oraz usunięciem bariery U-14e z tunelu będącego drogą pieszo-rowerową biegnącą pod ul. Rembielińską. /jpn/

Źródło: Urząd Dzielnicy Targówek

Grafika: Urząd m.st. WarszawyBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content