Projekt NEEST – spotkanie dla mieszkańców

projekt NEEST fot. pixabay

Jak zmodernizować budynek, aby był bardziej efektywny energetycznie? Jak zazielenić jego otoczenie, aby pomagało obniżyć odczuwalną temperaturę w lecie? Dowiedzą się tego mieszkańcy jednego z kwartałów na Pradze-Południe, których budynki poddano analizie w ramach unijnego projektu NEEST. Miasto zaprasza ich do udziału w dwóch wydarzeniach organizowanych 15 i 18 czerwca.

NEEST (ang. NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories) to unijny projekt, w ramach którego powstaną gotowe rozwiązania dotyczące modernizacji budynków i zazielenienia ich najbliższego otoczenia – tak, by były one bardziej przyjazne dla środowiska i mieszkańców. W Warszawie jako teren, który posłuży wypracowaniu modelowych rozwiązań, wybrano obszar na Pradze-Południe położony między ulicami Grochowską i Zbaraską oraz Stanisława Augusta, Międzyborską i Terespolską. To właśnie mieszkańcy znajdujących się tam budynków mogą wziąć udział w dwóch wydarzeniach, podczas których usłyszą więcej o projekcie NEEST. Dowiedzą się też o oszczędnościach, jakie niesie ze sobą termomodernizacja budynków i zazielenianie najbliższego otoczenia oraz o ankietach, które wkrótce będą przeprowadzane w ramach tego projektu wśród mieszkańców. Ich wyniki pomogą opracować modelowe rozwiązania energetyczne dla budynków, np. wskażą oszczędności w zużyciu energii i ogrzewania.

Projekt NEEST – spotkanie dla mieszkańców

Pierwszym wydarzeniem będzie rodzinny piknik organizowany 15 czerwca między godz. 10:00 a 14:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego przy ul. Zbaraskiej 3. Na miejscu będzie można nie tylko wziąć udział w atrakcjach artystycznych, sportowych czy kulinarnych, ale także w warsztatach z miernikiem jakości klimatu w ramach projektu NEEST. Będzie można również samemu zaprojektować rozwiązania, np. z zakresu zieleni i retencji, które pomogą zaadaptować miejską przestrzeń do negatywnych skutków zmiany klimatu.

Z kolei 18 czerwca miasto zaprasza mieszkańców kwartału na spotkanie informacyjne o projekcie połączone z prelekcją eksperta. Na miejscu będzie można dowiedzieć się więcej o ankietach oraz zagrać w grę „Osiedle z klimatem”, która pozwala zaplanować rozwiązania adaptacyjne dla swojego otoczenia. Spotkanie odbędzie się w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy przy ul. Zbaraskiej 1, w godzinach 16:30 – 19:00.

Więcej o projekcie NEEST

Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary miejskie, czyli projekt NEEST finansowany jest z programu Horyzont 2020. Realizowany jest w ramach tzw. Misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.” czyli jednej z proklimatycznych inicjatyw Komisji Europejskiej.

Działania w ramach NEEST realizowane będą do maja 2025 r. W stolicy za koordynację projektu odpowiada Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. W projekcie poza stolicą uczestniczą też: Kraków, Łódź, Rzeszów i Wrocław oraz partner naukowy – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl. Dla zainteresowanych mieszkańców i wszystkich interesariuszy uruchomiono również specjalny adres mailowy: neest@um.warszawa.pl.

Autor: UM

Foto: Pixabay

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content