Projektanci ocenią stan budynków

Analiza wpływu drgań na budynki i mieszkańców, ustalenie stref oddziaływania tuneli metra, ocena stanu budynków – rozpoczyna się ważny dla mieszkańców Pragi Południe etap przygotowania do budowy linii M3. Projektanci będą inwentaryzować i oceniać stan budynków.

Część mieszkańców sąsiadujących z przyszłą linią M3 już otrzymała pisma od projektanta z prośbą o udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia oceny stanu technicznego. Ci, którzy jeszcze nie otrzymali pisma, mogą spodziewać się go niebawem. Wizyta projektantów nie będzie różnić się wiele od innych wizyt inkasentów, dlatego nie należy się jej obawiać. Dla projektowanej linii M3 dane z lokali pozwolą ustalić zakres koniecznych prac zabezpieczających przed rozpoczęciem budowy.

Badanie obciążeń dynamicznych

Przeprowadzenie prac przedprojektowych „Etap I – Praga – III linia metra wraz ze stacją techniczno-postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie” zostały powierzone firmie ILF Consulting Engineers Polska i to pracownicy i podwykonawcy tej firmy będą odwiedzać mieszkańców w ich domach i mieszkaniach. W ramach podpisanej w dniu 26.11.2021 r. umowy Wykonawca – ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest do opracowania Projektu koncepcyjnego, ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, wykonania oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra, wykonania analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej oraz opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przebieg na podstawie analiz

Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko), a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i jego dalszym rozwoju.

W pierwszym etapie budowy linii M3 powstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy, która od początku była planowana jako węzeł przesiadkowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Stacja Stadion Narodowy stanie się kluczowym węzłem komunikacyjnym prawobrzeżnej Warszawy, umożliwiającym przesiadkę do pociągów na dworcu PKP, linii autobusowych i tramwajów.

Do centrum w 17 minut

Budowa trzeciej linii metra to jeden z elementów budowy nowoczesnej, ekologicznej i równomiernie rozwijającej się sieci komunikacyjnej Warszawy. To również kolejna inicjatywa podejmowana z myślą o Pradze i mieszkańcach prawobrzeżnej Warszawy. Metro zapewni sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa i Kamionka. Dzięki temu mieszkańcy drugiej – pod względem liczby mieszkańców – dzielnicy Warszawy będą mogli dotrzeć do centrum miasta już w ok. 17 min.

Materiał informacyjno-prasowy Metra Warszawskiego

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content