Prokurator, w mojej sprawie, wniósł do sądu akt oskarżenia

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Prokurator, w mojej sprawie, wniósł do sądu akt oskarżenia. W postępowaniu przygotowawczym nie złożyłem wniosku o dobrowolne poddanie się karze, ale teraz się namyśliłem i chciałbym poddać się karze. Czy na tym etapie mogę tak zrobić?

O ile jest Pan oskarżony o przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może Pan, po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu a przed doręczeniem zawiadomienia o terminie rozprawy, na podstawie art. 338a Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.), złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie m.in. określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Po upływie ww. terminu, tożsame w swej treści żądanie można zgłosić, w oparciu o art. 387 k.p.k., przez sądem do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. Wniosek może zostać uwzględniony wyłącznie wówczas, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości oraz gdy nie sprzeciwia się temu prokurator i pokrzywdzony. Dodatkowo, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content