Przemoc karmi się milczeniem! Nie bądź obojętny!

W Warszawie ruszyła kampania „16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” , której celem jest uwrażliwienie mieszkańców stolicy na problem znęcania się nad członkami rodziny. Ofiarami przemocy domowej najczęściej są kobiety i dzieci.

Nie bądź obojętny!

W tym roku warszawska kampania skierowana jest przede wszystkim do świadków, aby nie pozostawali obojętni wobec aktów przemocy w rodzinie. W wielu przypadkach bowiem to właśnie oni są jedynymi osobami mogącymi pomóc w takich sytuacjach.

Niestety przemoc domowa nadal pozostaje tematem tabu, a w naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że „to sprawy rodzinne, w które nie należy się wtrącać”. Nadal pokutuje też opinia, iż problem ten dotyczy rodzin patologicznych, czyli „marginesu”. Tymczasem przed przemocą w rodzinie nie chroni ani wyższa pozycja społeczna, ani wyższe wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy.

Problemem związanym z przemocą domową jest także to, że jej ofiary zwykle ukrywają ten fakt. Nierzadko po prostu wstydzą się do tego przyznać lub po prostu się boją. Powszechnie jest też zjawisko poczucia winy u ofiary przemocy. Jest ona głęboko przekonana, że za zaistniałą sytuację to właśnie ona ponosi winę – jest bita, bo na to zasługuje – jednocześnie szuka usprawiedliwienia dla sprawcy.

Dlatego właśnie tak ważne jest, by świadkowie przemocy reagowali. Stąd hasło tegorocznej warszawskiej kampanii „Przemoc karmi się milczeniem”, w ramach której na ulicach stolicy pojawiły się plakaty, mające zwrócić uwagę mieszkańców na niewidoczną stronę przemocy.

Akcja „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” zainicjowana została w 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).

Przemoc domowa

Przemoc domowa w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią! Jej ofiarami najczęściej są kobiety i dzieci, sprawcami natomiast mężczyźni. W 2020 r. w Warszawie, na podstawie wypełnionych Niebiesiech Kart A, liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie wynosiła ponad 6 tys. osób – w tym 48% to kobiety i 42% to dzieci, natomiast liczba osób stosujących przemoc wyniosła blisko 4 tys. w tym 80% to mężczyźni.

Powinniśmy przy tym wiedzieć, że przemoc domowa może przyjmować różne formy. To nie tylko przemoc fizyczna, czyli np. bicie, popychanie i szarpanie. Bardzo często znęcanie się nad członkiem rodziny przyjmuje formę znęcania psychicznego: ofiara jest w różnorodny sposób poniżana i wyśmiewana, co może prowadzić do obniżenia jej samooceny, szczególne w przypadku dzieci. Inne formy przemocy to przemoc ekonomiczna oraz przemoc seksualna.

Gdzie szukać pomocy?

W Warszawie działa kilkanaście organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy w rodzinie, m.in.:

  • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (nr tel.: 22 855 44 32),
  • całodobowa infolinia Fundacji Centrum Praw Kobiet (nr tel.: 600 070 717)
  • Niebieska Linia (nr tel.: 800-12-00-02).

Pełna lista kontaktów znajduje się na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

Pamiętajmy! Przemoc domowa to przestępstwo ścigane przez prawo, a nie sprawa rodzinna! /js/

Fot. UM 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 23(814) ROK XXXI
Następne wydanie 20.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content