Przychodnia Saska 61 – nowe otwarcie

Jest to jedna z największych placówek w dzielnicy Praga-Południe, ceniona i doskonale znana mieszkańcom od ponad półwiecza!


ewa-lagodzka-do-ramkiEwa Łagodzka, dyrektor SZPZLO Warszawa Praga-Południe

Jestem bardzo zadowolona, że na przestrzeni ostatnich lat, we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, udało się nam wprowadzić bardzo wiele istotnych zmian w trosce o naszych pacjentów: placówki na Pradze Południe są modernizowane, unowocześniane. Dziś symbolicznie otwieramy przychodnię przy ul. Saskiej 61, która po 50 latach działania zasłużyła na kompleksowy remont. Jestem dumna z tego, że przez dwa lata kontynuowania prac placówka funkcjonowała nieprzerwanie, a pacjenci byli przyjmowani na bieżąco. Nie było to łatwe, ale za to już dziś możemy pracować w godnych warunkach lokalowych, diagnozując i lecząc pacjentów przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej, w bezpiecznych, nowoczesnych wnętrzach. W przyszłym roku chcemy zagospodarować teren, na nowo go ogrodzić, zadbać o miejsca parkingowe dla pacjentów.

Jak najserdeczniej dziękuję personelowi i pacjentom tej przychodni za cierpliwość, wyrozumiałość i dobrą współpracę z wykonawcą podczas dwóch lat remontu. Było to bardzo uciążliwe, ale moim zdaniem – było warto!


1

Usytuowanie przychodni w samym centrum Saskiej Kępy, łatwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej, a przede wszystkim kompleksowe, ambulatoryjne usługi zdrowotne sprawiają, że z placówki chętnie korzysta wiele tysięcy osób.

To tu udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla 11 tysięcy osób zadeklarowanych (w tym ok. 3,5 tys. to dzieci do lat 18). Pacjenci mogą korzystać także z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mając do dyspozycji liczne poradnie specjalistyczne: endokrynologiczną, gastroenterologiczną, dermatologiczną, gruźlicy i chorób płuc, alergologiczną dla dzieci czy poradnię położniczo-ginekologiczną.

W Zakładzie Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61 wykonywane są badania diagnostyczne, m.in. RTG, USG, EKG, endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia), a także spirometria. Przychodnia dysponuje również nowoczesnym sprzętem do zabiegów kriochirurgii! Zatrudnionych jest tu 59 osób, w tym 51 to personel medyczny. Nadzór nad pracą personelu sprawują: kierownik przychodni lek. med. Cezary Grabosz i pielęgniarka koordynująca Barbara Jabłońska.

2

Od lewej: radna m.st. Warszawy Dorota Lutomirska, burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski, zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy Stanisław Kusak

W trosce o zdrowie i dobrą kondycję pacjentów od wielu lat realizowane są tu programy profilaktyczne, między innymi program profilaktyki gruźlicy dla osób dorosłych, profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku 2-3 lat, zaś co roku, w okresie jesienno-zimowym, właśnie do tej przychodni zgłasza się największa w całej dzielnicy liczba osób powyżej 65 r., które chętnie poddają się bezpłatnemu szczepieniu przeciwko grypie.

5

Od lewej: pielęgniarka koordynująca Barbara Jabłońska, kierownik przychodni lek. med. Cezary Grabosz i dyrektor SZPZLO Warszawa Praga-Południe Ewa Łagodzka

Budynek, w którym ulokowano placówkę, od lat wymagał znacznych nakładów finansowych na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm i wymagań. Dyrekcja SZPZLO Warszawa Praga-Południe, chcąc stworzyć nowoczesną przychodnię z uwzględnieniem potrzeb pacjentów, starała się pozyskać na ten cel odpowiednie środki. Nie były to kwoty bagatelne. Przecież dopiero co, korzystając z funduszy europejskich, dokonano kompleksowej informatyzacji wszystkich placówek Zespołu, w tym również przychodni przy ul. Saskiej 61. Zadbano też, by w ramach przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalować w budynku windę. Ponadto, na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie uzupełniano i wymieniano sprzęt oraz aparaturę medyczną. Ale to wciąż nie wystarczało!

3

Słoneczna poradnia dla dzieci

Wreszcie, w roku 2014 udało się pozyskać środki finansowe z Urzędu m.st. Warszawy na dofinansowanie zakrojonej na szeroką skalę modernizacji. Ogromny zakres planowanych i niezbędnych prac obejmował m.in. branżę budowlaną, branżę elektryczną i sanitarną. Konieczna była wymiana podłóg, drzwi, prace tynkarsko-malarskie i wiele, wiele innych. Realizacja inwestycji trwała 2 lata, a ukończono ją w roku bieżącym. Co ważne, wszystkie prace prowadzone były przy czynnej dla pacjentów przychodni!

Wielkim, niełatwym wyzwaniem dla SZPZLO było też wygospodarowanie znacznych środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia z własnego budżetu oraz wymiana wyposażenia pomieszczeń placówki – trudno było w nowych wnętrzach zostawiać wysłużone sprzęty!

4

Przyjazne wnętrza, nowoczesna aparatura

W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięto znaczącą poprawę dotychczasowego stanu technicznego budynku, a także funkcjonalności pomieszczeń i estetyki wnętrz. To znakomicie poprawia wizerunek przychodni i tworzy przyjazne warunki, zarówno pracy dla personelu przychodni, jak i podnosi komfort przyjmowanych pacjentów w każdym wieku.

Uroczyste otwarcie przychodni przy ul. Saskiej 61 zgromadziło mnóstwo gości, wśród których witano Zastępców Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy – Stanisława Kusaka i Pawła Chęcińskiego, Burmistrza Pragi Południe Tomasza Kucharskiego wraz z zastępcami, dyrektorów południowopraskich szpitali i przychodni. Dyrektor SZPZLO Ewa Łagodzka przedstawiła historię remontu, w serdecznych słowach dziękując władzom Warszawy za przychylność i współfinansowanie przedsięwzięcia. Dyrektor Stanisław Kusak wyrażając radość z udanej współpracy zapewnił, że w trosce o południowopraskich pacjentów planowana jest budowa kolejnej przychodni, choć szczegóły – póki co – otoczone są tajemnicą.

Padło wiele ciepłych słów. Nie szczędzono pochwał dla poziomu prac i osiągniętego efektu, a wielu gości z uznaniem komentowało wspaniałe, nowoczesne warunki, w jakich teraz są przyjmowani pacjenci. Zauważano też nowoczesną aparaturę (m.in. ultranowoczesne USG!) i estetyczne, przyjazne wnętrza.

6

Zespół przychodni

Pacjenci i pracownicy przychodni z ochotą dołączają się do słów Dyrektor SZPZLO Ewy Łagodzkiej, skierowanych do Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy Dariusza Hajdukiewicza: wyrazy wdzięczności za udzielone wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe osiągnięcie zamierzonego celu płynęły z wielu serc. Gorące podziękowania należą się również wszystkim osobom, zaangażowanym w realizację tego ważnego przedsięwzięcia, zaś pracownicy Zespołu wyrażają nadzieję, iż przychodnia przy ul. Saskiej 61 spełni oczekiwania pacjentów. Pacjenci są przekonani, że tak będzie, bo zmiana jest wielka i była już bardzo potrzebna. Mamy teraz wspaniały obiekt, wyjątkową placówkę na mapie południowopraskich przychodni! (AS 2016)

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content