Przychodnie wracają do normalności

Teleporady, które zostały wprowadzone zamiast tradycyjnych wizyt lekarskich w pierwszej fazie epidemii, na stałe zagościły w przychodniach. Pacjenci, którzy nie wymagają bezpośredniego kontaktu z lekarzem, przez telefon uzgadniają sposób leczenia. Od 1 sierpnia funkcjonuje nowe rozwiązanie: porady pielęgniarek i położnych, które mogą wystawiać recepty na część leków.

Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarka w ramach porady w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w zależności od posiadanych uprawnień, może m.in. prowadzić profilaktykę chorób, dobrać sposoby leczenia rany bez zlecenia lekarza. Pielęgniarki mogą również wystawiać recepty.

Pielęgniarka może przepisać leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), skierowanie na określone badania – wymienia NIPiP.

Łatwiejszy dostęp będzie też do specjalistycznych porad z dziedziny ginekologii, bo część obowiązków lekarzy przejęły położne, które w ramach porady POZ m.in. udzielają porad kobietom z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, przepisują leki, wystawiają recepty na leki zlecone wcześniej przez lekarza, wystawiają zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na badania czy interpretują wyniki KTG.

W przychodniach, ze względu na trwającą epidemię, pacjenci wciąż są przyjmowani w ramach teleporad i wszystko wskazuje na to, że ta forma na stałe zagości w placówkach POZ. Powoli jednak wszystko wraca do normy i coraz więcej jest wizyt w przychodniach.

Jak wyjaśnia Ewa Łagodzka, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Południe, placówki medyczne postępują zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i organizują realizację świadczeń w taki sposób, aby ograniczać osobiste wizyty pacjenta w miejscu udzielania świadczeń.

W sytuacji, gdy jest to możliwe, pacjenci mogą skorzystać z teleporady, w czasie której udzielona jest konsultacja oraz wystawione stosowne do potrzeb zdrowotnych skierowania, e-recepty, zalecenia, które są realizowane zgodnie ze wskazaniami. W przypadkach, gdy jest to niezbędnie konieczne, pacjent może zgłosić się do przychodni celem bezpośredniego badania po umówieniu się na wizytę. Zarówno pacjenci przewlekle chorzy, jak i z nowymi problemami zdrowotnymi, mają dostęp do świadczeń w formie i na zasadach wyżej wymienionych – tłumaczy dyrektor Łagodzka i podkreśla, że za każdym razem decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz w rozmowie telefonicznej z pacjentem w zależności od stanu jego zdrowia.

Zgodnie z nowymi decyzjami NFZ, który rekomenduje od 1 lipca powrót do pełnej dostępności do świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach i zakresach świadczeń, SZPZLO na Pradze Południe, podjął decyzję o przywracaniu normalnego trybu leczenia pacjentów.

Podczas rejestracji pacjenci podejmują decyzję, w jakiej formie ma się odbyć konsultacja. Wiele osób woli teleporadę, ponieważ nie wymaga wychodzenia z domu. Najczęściej chodzi o przewlekle chorych.

Przywracanie normalnego leczenia polega na zgłaszaniu się na wizyty, badania, zabiegi bezpośrednio do przychodni coraz większej liczby pacjentów. Badania diagnostyczne, laboratoryjne, obrazowe oraz zabiegi są wykonywane na zasadach sprzed pandemii. Ponadto wznowiliśmy zapisy do kolejek oczekujących i zapewniamy realizację wcześniej odwołanych procedur medycznych. Umożliwianie pacjentom bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym w formie wizyt, zabiegów, badań diagnostycznych odbywa się według kryterium, w miarę potrzeb zdrowotnych i odbywa się w warunkach bezpiecznych dla personelu i pacjentów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – podkreśla Ewa Łagodzka.

Powoli do „normalności” wracają też inne przychodnie, m.in. w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer.

Badania laboratoryjne wykonywane są normalnie. Dostosowujemy się do potrzeb naszych pacjentów, wizyty u lekarzy odbywają się według wskazań i po uzgodnieniu formy porady z pacjentem (wizyta stacjonarna lub teleporada) – mówi Maria Aleksandra Kąkol, dyrektor
SZPZLO Warszawa-Wawer.

Na Pradze Północ, jak tłumaczy Jerzy Szewczyk, zastępca dyr. ds. lecznictwa SZPZLO, decyzja o sposobie wizyty podejmowana jest w czasie zapisu lub w trakcie teleporady. Pacjenci, zanim wejdą do przychodni, muszą wypełnić ankiety epidemiologiczne, mają mierzoną temperaturę i dezynfekują ręce.

Wymagamy noszenia maseczek i zachowania odpowiedniej odległości. Krzesła w przychodni są odpowiednio porozstawiane i oznakowane, cała przychodnia jest w ciągu dnia dezynfekowana. W przypadku wizyt bezpośrednich prosimy pacjentów o przychodzenie na określone godziny, ponieważ przychodzenie za wcześnie lub spóźnianie się, powoduje kłopoty z zachowaniem bezpieczeństwa innych osób. Funkcjonują  wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne – mówi Jerzy Szewczyk.

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje teleporady jako formę kontaktu lekarza z pacjentami, bo minimalizuje to ryzyko transmisji koronawirusa. Przepisy zapewniają możliwość korzystania z teleporad także po zakończeniu stanu epidemii.

Teleporady mogą być udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego. Czasowe zawieszenie działalności przez podmioty lecznicze podyktowane było i jest zagrożeniem wywołanym stanem epidemii. Przywrócenie udzielania świadczeń w pełnym zakresie jest niezwykle ważne oraz planowane – należy jednak podkreślić, że decyzja w ww. przypadku musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną oraz występujące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 – tłumaczy Justyna Maletka z Ministerstwa Zdrowia i dodaje, że oddziały wojewódzkie NFZ na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. Zatem, jeśli spotkamy się z sytuacją, że poradnia nie funkcjonuje, powinniśmy zgłosić to mazowieckiemu NFZ.


Informacja o leczeniu

NFZ jest zobowiązany do zapewnienia pacjentom informacji o świadczeniodawcach, u których można uzyskać konkretne świadczenie. Uzyskamy je na Infolinii „Telefoniczna Informacja Pacjenta” – 800 190 590.

Dodatkowo, w celu ułatwienia korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w zakładce „Aktualności Oddziałów”, znajduje się sekcja „Gdzie się leczyć w czasie epidemii koronawirusa?” – przedstawiono tam aktualizowany na bieżąco wykaz m.in. poradni POZ/poradni specjalistycznych/gabinetów stomatologicznych/przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (z uwzględnieniem podziału na województwa). 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content