Przyjąłeś obywateli Ukrainy? Możesz złożyć wniosek o świadczenie pieniężne!

Ukraina

Przypominamy, że osobom które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 40 złotych dziennie na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. Wniosek powinien być złożony na specjalnym formularzu (pobierz), którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku.

Ważne! Świadczenie otrzymujemy z dołu, czyli po okresie, w którym zapewniliśmy opiekę obywatelowi Ukrainy!

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskich uchodźców?

O świadczenie pieniężne można ubiegać się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia, w którym zapewniliśmy obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie. A zatem przykładowo, jeśli uchodźca przebywał w naszym domu do 20 czerwca 2022 roku, musimy złożyć wniosek do 20 lipca 2022 roku.

Do wniosku musimy dodać załącznik w formie karty osoby przyjętej do zakwaterowania (dla każdego uchodźcy oddzielnie), w którym należy wpisać imię i nazwisko osoby oraz jej numer PESEL. We wskazanych polach zakreślamy dni, w których zapewniliśmy  obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie.

Wnioski można składać w urzędach dzielnic!

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskich uchodźców?

Świadczenie pieniężne możemy otrzymać za okres, w którym obywatel Ukrainy przebywał pod naszym dachem. Nie może być to jednak czas dłuższy niż 120 dni od chwili jego przybycia do Polski. Możliwe jest przedłużenie tego okresu, ale tylko gdy osoba, której zapewniliśmy opiekę:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
  • ukończyła 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni),
  • wychowuje dziecko do 12. miesiąca życia,
  • samotnie sprawuje opiekę na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
  • jest kobietą w ciąży.
  • jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem na terytorium RP był umieszczony w pieczy zastępczej. /jn/

Źródło: Urząd Dzielnicy Praga-PółnocBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content