Punkt doradztwa energetycznego dla mieszkańców Warszawy

Jak poradzić sobie z wymianą źródła ciepła; jak uzyskać dotację na ten cel; jak obniżyć zużycie prądu i wody – to część pytań, na które odpowiedzą warszawscy doradcy energetyczni. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z ich pomocy w dwóch punktach stacjonarnych – w Wawrze i na Białołęce. W pozostałych dzielnicach doradcy będą dostępni podczas specjalnych dyżurów.

pomocy doradców energetycznych może za darmo skorzystać każdy mieszkaniec Warszawy. Eksperci dzielą się fachową wiedzą z zakresu: doradztwa technicznego w kontekście modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i stosowania odnawialnych źródeł energii. Informują również o możliwościach uzyskania dotacji na sfinansowanie tych inwestycji – ze środków miejskich lub w ramach innych programów wsparcia.

Doradcy mogą również wesprzeć warszawiaków w wypełnieniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); doradzić w jaki sposób obniżyć koszty ogrzewania, a także obniżyć zużycie energii elektrycznej i wody. Pomogą także przeanalizować rachunki za media i podpowiedzą, gdzie szukać potencjalnych oszczędności.

Usługi doradztwa organizuje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy. System doradztwa energetycznego dla mieszkańców Warszawy był jedną z rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego, który w całości był poświęcony efektywnemu korzystaniu z energii w mieście – oszczędnemu gospodarowaniu i wytwarzaniu jej ze źródeł przyjaznych dla środowiska.

Stacjonarne punkty konsultacyjne

Doradcy energetyczni pomagają mieszkańcom stolicy od ubiegłego roku. Ich działalność stanowi jedną z rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Nowością są jednak dwa stacjonarne punkty doradztwa, w których stołeczni fachowcy będą udzielać porad z zakresu efektywności energetycznej. Oba rozpoczną działalność w tym miesiącu.

Pierwszy z nich zostanie zlokalizowany w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Otwarcie zaplanowano na 12 października. Mieszkańcy będą mogli korzystać z niego w następujących godzinach:

  • środa: godz. 8:00 – 16:00
  • czwartek: godz. 8:00 – 16:00
  • piątek: godz. 8:00 – 16:00.

Drugi zostanie uruchomiony w Wawerskim Ośrodku Wsparcia w Wawrze przy ul. Żegańskiej 2c. Otwarcie zaplanowano na 21 października. Punkt konsultacyjny będzie otwarty w godzinach:

  • poniedziałek: godz. 13:00 – 19:00
  • wtorek: godz. 8:00 – 12:00
  • sobota: godz. 8:00 – 20:00
  • niedziela: godz. 8:00 – 20:00

Mieszkańcy pozostałych dzielnic będą mogli dodatkowo skorzystać z pomocy doradców energetycznych podczas specjalnych dyżurów, które będą organizowane przez urzędy dzielnic.

Szczegółowy zakres usług doradcy energetycznego znajduje się poniżej:

1) Świadczenie doradztwa technicznego dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła ciepła, instalacji grzewczej, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE):

Doradca nieodpłatnie przeprowadzi wywiad z mieszkańcem zainteresowanym modernizacją źródła ciepła lub zastosowania instalacji OZE, dokona analizy stanu technicznego nieruchomości oraz istniejącego systemu grzewczego, zarekomenduje zastosowanie optymalnego źródła ciepła oraz termomodernizacji z podaniem szacunkowego kosztu przeprowadzenia działania.

2) Informowanie mieszkańców o możliwości skorzystania z programów dotacyjnych: miejskiego, Czyste Powietrze oraz innych podobnych programów rządowych i samorządowych, z wyłączeniem sprzedaży usług finansowych lub pośredniczenia przy ich sprzedaży: 

Doradca przedstawi mieszkańcowi dostępne programy wsparcia finansowego wraz ze szczegółowym opisem wysokości i form wsparcia. Poinformuje o terminach, wymaganych dla realizacji poszczególnych elementów modernizacji oraz o dokumentach, które są  niezbędne do skorzystania z programu dotacyjnego. Doradca poinformuje również o miejscu i formie składania wniosku o dofinansowanie.

3) Świadczenie doradztwa technicznego w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków pod nadzorem konserwatora zabytków, obiektów chronionych:

Doradca sprawdzi, czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską i poinformuje mieszkańca o możliwych ograniczeniach związanych z przeprowadzeniem modernizacji. Poinformuje o procedurze związanej z uzyskaniem zgody właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

4) Świadczenie doradztwa w zakresie wypełniania wniosków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):

Doradca nieodpłatnie przeprowadzi działania informacyjne, dotyczące składania i wypełniania wniosków o stosowanym źródle ciepła, które zostaną wprowadzone do CEEB. Przeprowadzi wstępną ocenę deklaracji papierowych przed ich przyjęciem przez składającego deklarację.

5) Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie analizy rachunków za prąd, gaz, ciepło z możliwością znalezienia potencjalnych oszczędności (optymalizacja taryf). 

Wykonawca na podstawie przedstawionych lub udostępnionych rachunków przez mieszkańca poszuka potencjalnych oszczędności poprzez zastosowanie działań bezkosztowych (np.: zmiana zachowania, zmiana dostawcy, zmiana taryfy), nisko nakładowych (np.: naprawa urządzeń, modernizacja urządzeń) oraz wysokonakładowych (np. przeprowadzenie modernizacji budynku lub instalacji w budynku).

6) Przyjmowanie, wstępna ocena wniosków o dofinansowanie i składanie ich w imieniu mieszkańca.  

Doradca przeprowadzi wstępną ocenę wniosków o dofinansowanie w formie papierowej przed ich przyjęciem i złożeniem w urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy właściwym dla wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie z miejskiego programu dotacyjnego doradca może złożyć wniosek w imieniu mieszkańca.

Prezentacje na temat dobrych praktyk

Doradcy energetyczni podpowiedzą też jak bezkosztowo obniżyć rachunki za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę. Przygotują specjalne prezentacje dla mieszkańców na temat dobrych praktyk oraz zachowań, które pomogą obniżyć zużycie energii i wody w budynkach przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowania. Prezentacje zostaną przygotowane w języku niespecjalistycznym, zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy z zachowaniem wymogów dotyczących dostępności.

Inwentaryzacja budynków

Oprócz działań dla mieszkańców doradcy energetyczni przeprowadzą inwentaryzację stanu technicznego budynków na terenie m.st Warszawy na potrzeby raportowania przez Miasto do Programu Ochrony Powietrza Województwa Mazowieckiego.  Przeprowadzą też inwentaryzację techniczną nieruchomości u potencjalnych beneficjentów programu STOP SMOG.

Materiał informacyjny Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content