Radni pytają, urzędnicy odpowiadają – cz. 3

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy.


Białołęka

Piotr Cieszkowski (Klub Radnych Razem dla Białołęki) zapytał o legalność funkcjonowania rozlewni gazu przy ul. Fantastycznej.

Na interpelację odpowiedziała Izabela Ziątek, zastępca burmistrza Białołęki. „Z prowadzonych przez organ rejestrów wynika, że do tutejszego organu nie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ani wniosek o pozwolenie na budowę. Brak jest również wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę rozlewni gazu w podanej lokalizacji. Jednocześnie informuję, że sprawa została skierowana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy”.


Praga-Południe

Radna Małgorzata Rynkiewicz (Klub Radnych Koalicja Obywatelska) spytała w imieniu mieszkańców o planowany remont bądź modernizację ul. Wandy.

„Urząd Dzielnicy Praga-Południe podpisał umowę z firmą realizującą projekt z Budżetu Obywatelskiego pn.: Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej. W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wybudowane miejsca postojowe prostopadłe po zachodniej stronie ulicy Wandy. W ramach realizacji w/w projektu nie przewiduje się remontu lub modernizacji ulicy” – poinformował Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy.


Praga-Północ

Barbara Kwaśniewska (Klub Radnych Koalicja Obywatelska) zwróciła się ponownie o zamontowanie progów zwalniających na ul. Kameralnej wskazując, że mieszkańcy Osiedla Syrkusów w dalszym ciągu sygnalizują uciążliwości związane z rajdami samochodów po tej osiedlowej uliczce.

„Progi zwalniające generują wibracje, hałas oraz zwiększenie stężeń szkodliwych pyłów i emisji spalin przez hamujące pojazdy, narażając zdrowie mieszkańców czy też kierowców. Ponadto utrudniają odśnieżanie, mają wpływ na dojazd karetek pogotowia i niszczą samochody – w szczególności części zawieszenia. Jednocześnie informuję, że tut. Urząd zwróci się do Komendy Stołecznej Policji w zakresie przeprowadzenia częstszych kontroli w zakresie łamania przepisów na omawianym obszarze” – zapowiedział Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz Pragi Północ, wskazując dlaczego progi zwalniające nie pojawią się w tej części dzielnicy.


Rembertów

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Ługowski chciał dowiedzieć się, jakie są szacunkowe koszty eksploatacji boiska nakrytego balonem w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45.

O kosztach poinformował wiceburmistrz Mieczysław Golónka. „Informuję że na podany szacunkowy koszt eksploatacji boiska nakrytego balonem, składają się następujące czynniki cenotwórcze: energia elektryczna – 11 000,00 zł, ogrzewanie – 20 000,00 zł, montaż konstrukcji + serwis – 23 000,00 zł. Są to wartości przyjęte na etapie składania wniosku o wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu. Dotyczą pierwszego roku eksploatacji i stanowią tylko część wydatkową, bez przychodów z tytułu wynajmu obiektu”.


Targówek

O planowane i trwające remonty w placówkach oświatowych w czasie wakacji zapytała Zarząd Dzielnicy Targówek radna Edyta Sosnowska (Prawo i Sprawiedliwość).

Jak informuje burmistrz Małgorzata Kwiatkowska we wszystkich placówkach prowadzone są bieżące konserwacje oraz usuwane są istniejące awarie. Ponadto jak zaznacza włodarz dzielnicy „trwa remont dachu w Szkole Podstawowej nr 26 przy Zespole Szkół nr 41 ul. Bartnicza 2 – naprawa zerwanego pokrycia dachowego wskutek wichury w lutym 2022 r. – koszt remontu 258 300,00 zł; trwa modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 58 ul. Mieszka I nr 7 – koszt remontu modernizacji 999 519,00 zł; przygotowywane jest postępowanie w formie zapytań ofertowych na wykonanie zgodnie z zaleceniami PSSE naprawy podłóg w salach zajęć w Przedszkolu nr 81 ul. Barkocińska 19/21 – przewidywany koszt wymiany podłóg ok. 155 000,00 zł; przygotowywane jest postępowanie w formie zapytań ofertowych na wymianę instalacji poziomów ciepłej i zimnej wody w Szkole Podstawowej nr 378 ul. Bartnicza 2 – przewidywany koszt wymiany i naprawy instalacji ok. 155 000,00 zł; przygotowywane jest postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia robót dla udostępnienia części budynków dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Radzymińska 227, Szkoła Podstawowa nr 379 ul. Turmoncka 2, Szkoła Podstawowa nr 277 ul. Suwalska 29, Szkoła Podstawowa nr 298 ul. Krakusa 2 i XLVI LO ul. Żuromińska 4 – przewidywany koszt realizacji zadania – 637 000,00 zł, planowany termin realizacji sierpień – wrzesień 2022 r.


Wawer

Radna Marta Borczyńska (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) złożyła interpelację w sprawie przyczyny zakończenie współpracy Dzielnicy Targówek z Fundacją Gesta, której wiceprezes został zatrzymany z podejrzeniami o pedofilię.

„Wniosek w tej sprawie złożyła Fundacja w dniu 20 czerwca 2022 r. i został on zaakceptowany przez DK ŚWIT. Jako przyczynę rozwiązania umowy Fundacja GESTA podaje brak możliwości korzystania i rozbudowania infrastruktury Wioski na znajdującym się w samym jej centrum terenie w zarządzie prywatnego właściciela, co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dalszego rozwoju dla zaspokojenia gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na działania wioski” – przekazała Lidia Krawczyk, dyrektor Domu Kultury „Świt”.


Wesoła

Rafał Czerwonka (Klub Radnych Razem dla Wawra) przekazał zapytanie w sprawie realizacji kanalizacji w ul. Wapiennej.

Rajcy odpowiedział Dariusz Dąbrowski, członek Zarządu MPWiK. „Uprzejmie informuje, że w celu podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu przy ul. Wapienna 2–2Y niezbędne jest wcześniejsze wybudowanie sieci w ul. Wapiennej. Realizacja sieci w tej ulicy stanowi część większego zadania obejmującego swoim zakresem także ul. Snopową oraz ul. Gajową. Wykonanie tego zadania zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A. na lata 2022–2030 została przewidziana na rok 2026”. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content