Radni pytają, urzędnicy odpowiadają – cz. 4

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy.


Rada m. st. Warszawy

Radny Paweł Lech (Klub KO) zapytał o możliwość zorganizowania sobotniej sprzedaży targowiskowej na Pradze Południe na terenie parkingu przy Terminalu „Gocław”, tak aby mieszkańcy mogli kupić warzywa, owoce czy inne produkty bezpośrednio od kupców lub rolników.
Zasady prowadzenia targowisk jednodniowych określa zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 sierpnia 2020 r. – Na jego podstawie zarządy dzielnic uchwalają wykazy miejsc na gruntach miejskich, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego lub targowiska jednodniowego – powiedziała Karolina Zdrodowska, p.o. Dyrektora Koordynatora ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Jak zaznacza, wystosowano pismo w tej sprawie do burmistrza Pragi Południe.


Białołęka

Piotr Cieszkowski (Klub Radnych Razem dla Białołęki) w swojej interpelacji pyta o wymianę nawierzchni placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 314.
Radnemu odpowiedziała wiceburmistrz Izabela Ziątek: W zakończonym już pierwszym etapie remontu Szkoły Podstawowej nr 314 dokonano zmiany pokrycia dachowego oraz nawierzchni sali gimnastycznej. W kolejnym etapie planowanym na miesiące wakacyjne 2023 r. inwestor zobowiązał się do remontu świetlic, placu zabaw wraz z nawierzchnią, wejścia głównego oraz wykonania opaski wokół i renowacji paneli na elewacji budynku nauczania początkowego.


Praga-Południe

Radny Paweł Szabłowski (Klub Radnych PiS) chciał dowiedzieć się o postępy prac remontowych w Żłobku nr 31 przy ul. Motorowej 5.
Prowadzone roboty ogólnobudowlane obejmują: demontaż ścian, skucie glazury, tynku, podłóg, posadzek, elementów schodów, wykonanie konstrukcji, prace termomodernizacyjne, prace izolacyjne cieplne, przeciwdźwiękowe, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin ścian, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji – CO i cw, instalacji gazowej, elektrycznej, sanitarnej, kanalizacji, klimatyzacji, wentylacji, oraz węzła CO wraz z montażem sprzętu i urządzeń, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. Koszt prac budowlanych wynosi ok. 9 500 mln zł. (…) Żłobek oddany do użytku zostanie w IV kwartale 2022 roku. Po rozbudowie żłobek będzie mógł przyjąć łącznie 200 dzieci (…) – przekazał Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Południe.


Praga-Północ

O wykaz uroczystości oraz informacje, jak będą one ogłoszone mieszkańcom, zapytała radna Małgorzata Grzegorzewska (Klub Radnych PiS).
Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Ilona Soja-Kozłowska przekazała, że do końca tego roku zrealizowane zostaną dwie uroczystości: w dniu 4 listopada – rocznica Rzezi Pragi oraz w dniu 11 listopada – obchody Dnia Niepodległości.
– O szczegółach ww. obchodów mieszkańcy Pragi-Północ zostaną poinformowani za pomocą tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów komunikacji. Materiały drukowane umieszczone zostaną we wszelkich dostępnych lokalizacjach na terenie dzielnicy – zaznacza burmistrz Soja-Kozłowska.


Rembertów

Radny Alfred Pogorzelski (Klub Radnych Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”) zwrócił się z prośbą o dokonanie podziału zbyt licznej klasy VII SP nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 na dwie mniejsze klasy.
Zastępca burmistrza Aleksander Lesiński poinformował, że do oddziału przypisanych zostało 30 uczniów, w tym 3 z Ukrainy, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia MEiN z dn. 21 marca 2022 r. ws. organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dodatkowo mając na względzie dobro uczniów wskazanej przez Pana Radnego klasy oraz poziom nauczania dyrektor szkoły (…) podjął decyzję o przeprowadzeniu w tym oddziale cyklu warsztatów z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole i poza nią. Ponadto klasa ta została objęta programem Indywidualni.pl w celu określenia mocnych stron i predyspozycji oraz wskazania uczniom sposobów na szybszą naukę, jak również weźmie udział w programie Laboratorium przyszłości i Aktywna Tablica. W roku szkolnym 2022/23 uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych 3 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, chemii i fizyki.


Targówek

Przewodnicząca Klubu Koalicja Obywatelska Katarzyna Górska-Manczenko zaapelowała, aby czasowe parkingi, które powstały na czas budowy metra na Bródnie, mogłyby zostać na stałe.
Radnej odpowiedziała Małgorzata Kwiatkowska, burmistrz Targówka: Tymczasowe miejsca parkingowe zostały wykonane na czas budowy metra ze względu na likwidację miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy L. Kondratowicza i konieczność zachowania bilansu miejsc parkingowych. Wszystkie miejsca postojowe wykonane w ramach czasowej organizacji ruchu zostaną zlikwidowane ze względu na to, że zostały wybudowane niezgodnie z zarządzeniem Prezydenta nr 1682/2017.


Wawer

Michał Mroziński (Klub Radnych Razem dla Wawra) pyta o możliwość utworzenia toalet ogólnodostępnych przy ul. Walcowniczej i Filmowej przy targowisku falenickim.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy nie przewiduje utworzenia na terenie Targowiska Falenica ogólnodostępnej toalety otwartej poza godzinami pracy targowiska – poinformował Piotr Stefański, Dyrektor ZGN.


Wesoła

Reprezentujący Klub Radnych Wesoła 2018 Hubert Zieliński zwrócił uwagę na problem niekontrolowanego rozrostu rdestowca japońskiego na terenie budowy liceum ogólnokształcącego w Wesołej i na terenach przylegających.
Wszystkie działania podjęte przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w zakresie usuwania rdestowca na ogrodzonym terenie placu budowy i przyległym do niego terenie objętym inwestycją (odpowiedzialny Wydział Infrastruktury) oraz w pasach dróg (odpowiedzialny Wydział Ochrony Środowiska) zostały wykonane zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski”. Z uwagi na to, że likwidacja rdestowca jest trudna i proces ten można określić nawet jako wieloletni, podjęte czynności będą powtarzane i monitorowane – napisał w odpowiedzi na interpelację radnego zastępca burmistrza Wesołej – Krzysztof Kacprzak. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content