Radni pytają, urzędnicy odpowiadają – cz. 5

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy.


Rada m. st. Warszawy

Gabriela Szustek (Klub Radnych Koalicja Obywatelska) zapytała na jakim etapie jest przebudowa i rewitalizacja Ośrodka „Namysłowska” na Pradze Północ.
Radnej odpowiedział zastępca prezydenta Warszawy – Tomasz Bratek: (…) Wstępny harmonogram zakłada w 2023 r. przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji modernizacji Skweru Sportów Miejskich, pływalni krytej oraz basenu zewnętrznego Ośrodka Namysłowska. Kolejny etap w latach 2024–2025 przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę Skweru Sportów Miejskich i budynku pływalni z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą. Etap wykonania robót budowlanych zaplanowany jest na lata 2026–2027, a szacunkowa wartość realizacji to 67 mln zł brutto.


Białołęka

Radna Mariola Olszewska (Klub Radnych Razem dla Białołęki) w swojej interpelacji zwróciła się z prośbą o ułożenie czterech progów zwalniających na ul. Waligóry, co pozwoliłoby zwiększyć bezpieczeństwo na tej arterii.
Progi zwalniające, będące elementami bezpieczeństwa ruchu, służą do fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów i co do zasady można je stosować w miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości pojazdów. (…) Mając na względzie powyższe uwarunkowania, a także charakterystykę omawianej ulicy (chodnik oddalony od jezdni na znacznej długości drogi, jak i odcinkowe ograniczenie prędkości do 30 lub 40 km/h), informuję, że nie planujemy montażu progów zwalniających na ul. Waligóry – przekazała Anna Majchrzak, zastępca burmistrza Białołęki.


Praga-Południe

Marek Borkowski (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) chciał się dowiedzieć, kiedy zostanie wyremontowane miasteczko ruchu drogowego przy ul. Olszynki Grochowskiej.
Remont miasteczka ruchu drogowego był przedmiotem projektu z budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Niestety projekt nie został wybrany przez mieszkańców Gocławka. Obecnie brak jest środków na kompleksowy remont obiektu miasteczka ruchu drogowego, prace naprawcze są realizowane z budżetu na utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicy – wyjaśnił Adam Cieciura, zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Południe.


Praga-Północ

Radny niezrzeszony Mariusz Borowski poprosił o informację, ilu pediatrów pracuje  w przychodni przy ul. Otwockiej 1, gdyż zgodnie z sugestiami mieszkańców brakuje w placówce lekarzy tej specjalizacji.
Rajcy odpowiedział Paweł Chęciński, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ: (…) konsultacje pediatryczne prowadzi pięciu (okresowo sześciu – lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej) lekarzy, tj. troje pediatrów i dwoje specjalistów medycyny rodzinnej. Zapisy prowadzone są na bieżąco. Ze względu na obserwowaną sezonowość i nasilenie infekcji w okresie jesienno-zimowym pacjenci naszego SZPZLO przyjmowani są we wszystkich placówkach, w których dostępne są konsultacje pediatryczne.


Rembertów

Józef Melak (niezrzeszony) zgłosił problem związany z pojawieniem się na obszarze osiedla Kawęczyn-Wygoda dużej ilości dzików, które dokonują zniszczeń zieleni m.in. na terenie Alei Chwały. W związku ze zbliżającymi się obchodami kolejnej rocznicy Powstania Listopadowego radny prosi o uprzątnięcie zniszczeń i podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom tej części Rembertowa.
W nawiązaniu do części interpelacji dotyczącej zniszczeń zieleni wzdłuż ulicy Tarczy informuję, że odtworzenie zieleni zostało zlecone firmie zewnętrznej zajmującej się konserwacją zieleni na terenie dzielnicy Rembertów. Jednocześnie informuję, że w dniu
11 października br. zwróciłem się do Lasów Miejskich – Warszawa o zorganizowanie nęciska oraz o odłowienie lub odstrzał dzików w okolicach rezerwatu Olszynki Grochowskiej – napisał w odpowiedzi na interpelację Aleksander Lesiński, zastępca burmistrza Rembertowa.


Targówek

Kamil Maciejczuk z Klubu Radnych „Mieszkańcy Bródna, Targówka i Zacisza” zwrócił się z prośbą o doświetlenie nowo powstałego muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 377 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” przy ul. Trockiej 4.
Została rozpoczęta procedura mająca na celu przesunięcie dodatkowych środków finansowych do budżetu placówki w celu zakupu i montażu oświetlenia muralu – poinformowała Małgorzata Kwiatkowska, burmistrz Targówka.


Wawer

Radna Anna Ojer (Klub Radnych Wawerska Inicjatywa Samorządowa) zawnioskowała o częstsze kursowanie autobusów linii 319.
Radnej odpowiedziała Renata Wiśniewska, Dyrektor Administracyjno-Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego: Od czasu uruchomienia linii 319 ZTM stale monitoruje frekwencję w pojazdach tej linii. (…) Wobec niewielkiego wykorzystania linii 319 nawet w godzinach szczytu, kiedy liczba osób korzystających z Warszawskiego Transportu Publicznego jest największa, należy przewidywać, że poza tymi godzinami oraz w czasie weekendów zainteresowanie pasażerów linią 319 byłoby jeszcze mniejsze. Dlatego zdaniem ZTM wydłużenie okresu kursowania linii 319 jest bezzasadne. (…) Obecnie nie planujemy rozszerzenia kursowania linii o weekendy i godziny pozaszczytowe.


Wesoła

Grażyna Bany, Przewodnicząca Klubu Radnych – Razem dla Wesołej w swojej interpelacji zapytała o możliwość usprawnienia przejazdów samochodami w taki sposób, aby nie tworzyły się kilometrowe korki na ulicy Praskiego Pułku i nie truły mieszkańców spalinami.
Długie korki w godzinach szczytu spowodowane są wstrzymywaniem ruchu na zaporach przejazdu kolejowego na ul. 1 Praskiego Pułku oraz przebudową tunelu w Sulejówku. Sytuacja poprawi się prawdopodobnie po wybudowaniu tunelu w Sulejówku. W obecnej sytuacji urząd dzielnicy nie widzi możliwości usprawnienia ruchu – poinformował Krzysztof Kacprzak, zastępca burmistrza Wesołej. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content