Radni pytają, urzędnicy odpowiadają

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych miasta stołecznego Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. Przedstawiamy po jednej interpelacji z dzielnicy.


Rada m. st. Warszawy

Dorota Lutomirska (Koalicja Obywatelska) złożyła interpelację ws. przystosowania przystanków na Rondzie Waszyngtona dla osób z niepełnosprawnością. Radna pyta w niej o możliwość zamontowania wind lub wytyczenia przejść naziemnych.

Odpowiedzi Dorocie Lutomirskiej udzielił wiceprezydent Michał Olszewski. Czytamy w niej: „w odpowiedzi na interpelację w sprawie przystosowania przystanków na Rondzie Waszyngtona dla osób z niepełnosprawnością uprzejmie wyjaśniam, że możliwości poprawy dostępności ww. przystanków tramwajowych były wcześniej analizowane. Rozważano zarówno możliwość wyposażenia przejścia podziemnego w windy, jak również wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych, prowadzącego na przystanki tramwajowe, zlokalizowane po zachodniej stronie skrzyżowania. Realizacja każdej z tych propozycji wymaga jednak znacznych nakładów inwestycyjnych. Montaż wind wiąże się z koniecznością przebudowy konstrukcji przejścia, a wyznaczenie naziemnego przejścia pieszego, ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymaga zmiany geometrii skrzyżowania i przebudowy torów tramwajowych. Realizacja takiego przedsięwzięcia musi być wcześniej zaplanowana, ale obecnie nie jest możliwe określenia terminu jego ewentualnego wprowadzenia do planów inwestycyjnych miasta”.


Białołęka

Radny Filip Pelc (niezrzeszony) pyta w swojej interpelacji o możliwość utwardzenia ul. Olesin w rejonie ul. Rajgrasowej i ul. Długi Kąt.

Rajcy oraz mieszkańcom tej części Białołęki odpowiedział burmistrz Grzegorz Kuca: „utwardzenia ulicy Olesin, na odcinku drogi z nawierzchnią z kruszywa łamanego, w rejonie ulicy Rajgrasowej, informuję, że przedmiotowa ulica na w/w odcinku posiada nieuregulowany stan formalno-prawny własności gruntów położonych w pasie drogowym. Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego w/w ulicy nie jest możliwe wykonanie nawierzchni utwardzonej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Olesin, na wskazanym odcinku, wymaga przyznania środków finansowych na wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego oraz na utwardzenie ulicy. Powyższe zadanie nie figuruje w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla m. st. Warszawy – Dzielnicy Białołęka (WPF)… wykonanie nawierzchni z kruszywa na ulicy Długi Kąt będzie wstawiane do planu remontów dróg, odcinkami, przez kolejne 4 lata. Realizacja uzależniona będzie od wielkości przyznanych środków finansowych na remonty dróg oraz od zatwierdzenia zadania przez Zarząd i Radnych Dzielnicy Białołęka”.


Praga-Południe

Marek Borkowski (Prawo i Sprawiedliwość) zapytał burmistrza o plany remontu Czytelni dla Dorosłych i Młodzieży nr 94 i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 45 przy ul. Meksykańskiej 3. Jak zaznacza radny budynek nie ma osłony termicznej i odpada z niej tynk.

„Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe w planie rzeczowo-finansowym na ten rok nie uwzględnił remontu budynku użytkowego. Wpisanie tego zadania na przyszły rok uzależnione będzie od wielkości przyznanych środków finansowych” – informuje Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Południe.


Praga-Północ

O miejsce spotkań sąsiedzkich przy Placu Hallera pyta radna Teresa Mioduszewska (Prawo i Sprawiedliwość). Chciałaby, aby przy ul. Groszkowskiego 5 na tyłach budynku OPS powstało Miejsce Aktywności Lokalnej – Haller.

„Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz rozszerzania sieci miejsc aktywności lokalnej na terenie dzielnicy, jednak w bieżącym roku budżetowym nie planuje otwarcia MAL w rejonie Placu Hallera. Wskazane przez Panią Radną miejsce przy ul. Groszkowskiego 5 jest terenem, który często wskazywany jest przez okolicznych mieszkańców pod względem możliwości podejmowania działań integrujących sąsiadów. Dlatego też, Urząd Dzielnicy we współpracy z ZGN podejmuje działania na rzecz rewitalizacji tego terenu. Nadmienię też, że jeden z projektów do budżetu obywatelskiego na 2023 rok, który został oceniony pozytywnie, obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie wskazanej działki. Głosowanie w budżecie obywatelskim trwa od 15 do 30 czerwca, w związku z czym zachęcam do partycypacji w tym procesie” – czytamy w odpowiedzi Zarządu Dzielnicy.


Rembertów

Radna Izabela Kowalska (niezrzeszona) pyta, czy dęby przy ul. Ilskiego zostały wycięte zgodnie z prawem, a także czy pozostałe drzewa na tej arterii, gdzie prowadzone są budowy, zostały odpowiednio zabezpieczone.

Radnej odpowiedział wiceburmistrz Aleksander Lesiński: „Usunięcie dwóch dębów szypułkowych rosnących na posesji przy ul. F. Ilskiego 85 było zgodne z prawem, ponieważ były one przedmiotem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonanym przez właścicieli nieruchomości…Wydział Ochrony Środowiska nie posiada informacji na temat metod zabezpieczeń drzew na terenie budowy prowadzonej przy ul. Ilskiego 85, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem wystąpienia właścicieli nieruchomości (a wystąpienie takie nie jest prawem wymagane)”.


Targówek

Katarzyna Górska-Manczenko (Koalicja Obywatelska) wnosi o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej budowy brakującego odcinka ul. Blokowej od ul. Codziennej do ul. Warsa.

„Budowa brakującego odcinka ul. Blokowej wymaga pozyskania gruntu niezbędnego dla potrzeb realizacji inwestycji, którego szacunkowa wartość wynosi 4 000 000 zł. Dzielnica Targówek całkowicie wykorzystała limit środków przyznanych na realizację inwestycji drogowych. W związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji finansowej miasta, nie jesteśmy w stanie określić terminu realizacji inwestycji” – zaznacza Małgorzata Kwiatkowska, burmistrz Targówka.


Wawer

Radny Michał Żebrowski (Koalicja Obywatelska) złożył wniosek w imieniu mieszkańców osiedla Nadwiśla o montaż sygnalizacji świetlnej i lepszego doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Trakt Lubelski przy skrzyżowaniu z ul. Fiołków.

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził w latach 2016-2020 kompleksowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Przejście, o którym wspomina radny, otrzymało ocenę 3, co oznacza przeciętne ryzyko niechronionych użytkowników ruchu. „Audytorzy nie wskazali dla tego przejścia konieczności budowy sygnalizacji świetlnej, w związku z czym ZDM nie planuje jej montażu. Odnosząc się do prośby o montaż oświetlenia przejścia dla pieszych informujemy, że obecnie przygotowywany jest projekt doświetlenia tego przejścia, a sama realizacja planowana jest na 2023 rok” – informuje Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.


Wesoła

Małgorzata Zaremba (Prawo i Sprawiedliwość) przedłożyła interpelację w sprawie obrony cywilnej mieszkańców dzielnicy Wesoła, w której pyta m.in. o liczbę i lokalizację schronów na terenie dzielnicy.

„Samorząd m.st. Warszawy nie dysponuje informacją o liczbie schronów budowanych w latach 50., 60. i 70. ubiegłego wieku i ich lokalizacji. Kwestia budowy i utrzymania schronów przestała istnieć w chwili wprowadzenia zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, uchylając z niej przepisy wykonawcze dotyczące Obrony Cywilnej” – wskazuje Marek Kujawa, zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.   

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content