Rembertów otrzyma dodatkowe 20 mln zł na inwestycje

Rembertów otrzyma dodatkowe 20 mln zł na inwestycje

budżetu m.st. Warszawy popłyną do Rembertowa dodatkowe pieniądze! Przeznaczone będą na inwestycje przeprowadzone w latach 2022-2024. Mowa tu o 20 milionach złotych. Decyzję o przyznaniu dzielnicy Rembertów dodatkowego finansowego wsparcia Rada Warszawy podjęła 17 marca.

Inwestycje w Rembertowie, na które mają zostać przeznaczone dodatkowe pieniądze z budżetu Warszawy

Dodatkowy zastrzyk gotówki od Warszawy, Rembertów ma przeznaczyć na:

 • zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 – 2 mln zł;
 • przebudowę ul. Grawerskiej – 1 mln 200 zł;
 • modernizację placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 – 1 mln zł;
 • modernizację dachów w szkołach podstawowych – 785 000 zł;
 • zagospodarowanie terenów publicznych – rejon al. Chruściela 1/3, ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/Kordiana – prace przygotowawcze (wydatki bieżące) – 500 000 zł;
 • modernizację dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9 – 265 000 zł;
 • rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (inwestycja w toku – zwiększenie budżetu) – 10 mln zł;
 • nabycie gruntów pod inwestycje drogowe (inwestycja w toku – zwiększenie budżetu) – 2 mln zł;
 • budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików (inwestycja w toku – zwiększenie budżetu) – 700 000 zł;
 • budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych (inwestycja w toku – zwiększenie budżetu) – 700 000 zł;
 • budowę odwodnienia ulic gminnych (inwestycja w toku – zwiększenie budżetu) – 500 000 zł;
 • budowę oświetlenia w ciągu ul. Solferino, odcinek ul. Szewska w kierunku al. Sztandarów, ul. Kamasznicza (inwestycja w toku – zwiększenie budżetu) – 350 000 zł.

/jn/

Źródło: Urząd Dzielnicy RembertówBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content