Remonty, przebudowa, budowa czyli oświatowe inwestycje na Białołęce

1 września na Białołęce otwarte zostały dwie nowe szkoły: podstawowa na Ruskowym Brodzie i liceum na Zielonej Białołęce. To nie koniec oświatowych inwestycji w dzielnicy. Okazuje się, że wciąż dzieje się sporo, mniejsze i większe prace prowadzone są nieustannie. Trwają remonty, jest przebudowa, rusza budowa kolejnej szkoły. O szczegółach Marzena Gawkowska, rzecznik Urzędu Dzielnicy Białołęka:

Remont w przedszkolu przy ul. Leszczynowej
W ramach prowadzonych prac wykonawca przeprowadził:
1.Remont klatki schodowej, dostosowując ją do wymagań przeciwpożarowych.
2.Remont dwóch sanitariatów na I piętrze, by mogły z nich korzystać dzieci w wieku 3-5 lat
Wykonawca – REMONTERIA S.C. zakończyła ww. prace w dniu 31.08.2020r. zgodnie z terminem umownym.
 
Przebudowa w szkole przy ul. Przytulnej
Szkoła Podstawowa nr 367 dzięki przebudowie zyska nowoczesną jadalnię na parterze oraz – dla najmłodszych – dużą świetlicę na piętrze. Zgodnie z zawartą umową na kwotę 2 214 000 zł z wykonawcą (Zakład Remontowo Budowalny Andrzej Grylak), pierwotny termin oddania inwestycji do użytkowania był wyznaczony na 11 sierpnia. Jednakże z uwagi na stan epidemii i trudności wykonawcy z dostawami materiałów oraz brakiem pracowników, termin zakończenia prac został przesunięty na 16 października. Remont jest tak prowadzony, aby w minimalnym stopniu wpływał na funkcjonowanie szkoły.
 
Remont w szkole podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15
Zgodnie z zawartą umową trwają prace związane z wymienioną stolarki okienną, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów w budynku szkoły. Zadanie na ukończeniu. Koszt brutto 310 083,00 zł
 
Modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej SP 356 ul. Głębocka 66
Realizując projekt budżetu obywatelskiego: „Jasne boisko – modernizacja oświetlenia boiska SP 356” wyłoniliśmy wykonawcę prac i podpisaliśmy z nim umowę. Wykonawca gromadzi materiały do realizacji zadania (oczekuje na oprawy oświetleniowe). Planowane rozpoczęcie prac – trzeci tydzień września. Koszt brutto 84 297,93 zł
 
 Budowa szkoły podstawowej przy ul. Świderskiej:
Jesteśmy na etapie wyboru koncepcji placówki. Pod koniec lutego 2020 r. ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na koncepcję dla szkoły. Do 10 sierpnia br. złożono 18 prac konkursowych. Zgodnie z procedurą zostały podwójnie zakodowane. I od tego momentu sędzia referent rozpoczął opiniowanie prac konkursowych. Posiedzenie sądu konkursowego na którym sędzia referent przedstawi projekty, a skład członkowski wybierze zwycięzców odbędzie się w dniach 14-16.09.2020 r. Po wyłonieniu zwycięskiej pracy – najlepszej koncepcji szkoły, odbędą się negocjacje i podpisanie umowy z wolnej ręki na dokumentację projektową placówki oświatowej.
 
 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej
30.07.2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą ARCHITEKTEM RADOSŁAWEM GUZOWSKIM z Warszawy na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szkoły.  Wartość zamówienia łącznie 332 100 brutto za Etap 1, 2 i 3, w tym:
w 2020 r. łącznie brutto 312 420 zł:
Etap 1 – wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej kierunku rozbudowy szkoły, która przewidywać będzie minimum trzy warianty rozwiązań,
Etap 2 – wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i niezbędnych do realizacji decyzji/uzgodnień/opinii/zgód/warunków/ekspertyz, w tym decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
w latach 2021-2023 łącznie brutto 19 680 zł:
Etap 3 – pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji) w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji. Planowana realizacja robót budowlanych w latach 2021-2023.
 07.09.2020 r. Wykonawca – ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI, przedstawił wstępną koncepcję architektoniczną kierunku rozbudowy szkoły trzema wariantami rozwiązań.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić koncepcję z dzielnicą, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązań projektowych zaproponowanych we wstępnej koncepcji, Wykonawca będzie mógł przystąpić do etapu szczegółowego projektowania.
  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content