Remonty, przebudowa, budowa czyli oświatowe inwestycje na Białołęce

1 września na Białołęce otwarte zostały dwie nowe szkoły: podstawowa na Ruskowym Brodzie i liceum na Zielonej Białołęce. To nie koniec oświatowych inwestycji w dzielnicy. Okazuje się, że wciąż dzieje się sporo, mniejsze i większe prace prowadzone są nieustannie. Trwają remonty, jest przebudowa, rusza budowa kolejnej szkoły. O szczegółach Marzena Gawkowska, rzecznik Urzędu Dzielnicy Białołęka:

Remont w przedszkolu przy ul. Leszczynowej
W ramach prowadzonych prac wykonawca przeprowadził:
1.Remont klatki schodowej, dostosowując ją do wymagań przeciwpożarowych.
2.Remont dwóch sanitariatów na I piętrze, by mogły z nich korzystać dzieci w wieku 3-5 lat
Wykonawca – REMONTERIA S.C. zakończyła ww. prace w dniu 31.08.2020r. zgodnie z terminem umownym.
 
Przebudowa w szkole przy ul. Przytulnej
Szkoła Podstawowa nr 367 dzięki przebudowie zyska nowoczesną jadalnię na parterze oraz – dla najmłodszych – dużą świetlicę na piętrze. Zgodnie z zawartą umową na kwotę 2 214 000 zł z wykonawcą (Zakład Remontowo Budowalny Andrzej Grylak), pierwotny termin oddania inwestycji do użytkowania był wyznaczony na 11 sierpnia. Jednakże z uwagi na stan epidemii i trudności wykonawcy z dostawami materiałów oraz brakiem pracowników, termin zakończenia prac został przesunięty na 16 października. Remont jest tak prowadzony, aby w minimalnym stopniu wpływał na funkcjonowanie szkoły.
 
Remont w szkole podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15
Zgodnie z zawartą umową trwają prace związane z wymienioną stolarki okienną, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów w budynku szkoły. Zadanie na ukończeniu. Koszt brutto 310 083,00 zł
 
Modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej SP 356 ul. Głębocka 66
Realizując projekt budżetu obywatelskiego: „Jasne boisko – modernizacja oświetlenia boiska SP 356” wyłoniliśmy wykonawcę prac i podpisaliśmy z nim umowę. Wykonawca gromadzi materiały do realizacji zadania (oczekuje na oprawy oświetleniowe). Planowane rozpoczęcie prac – trzeci tydzień września. Koszt brutto 84 297,93 zł
 
 Budowa szkoły podstawowej przy ul. Świderskiej:
Jesteśmy na etapie wyboru koncepcji placówki. Pod koniec lutego 2020 r. ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na koncepcję dla szkoły. Do 10 sierpnia br. złożono 18 prac konkursowych. Zgodnie z procedurą zostały podwójnie zakodowane. I od tego momentu sędzia referent rozpoczął opiniowanie prac konkursowych. Posiedzenie sądu konkursowego na którym sędzia referent przedstawi projekty, a skład członkowski wybierze zwycięzców odbędzie się w dniach 14-16.09.2020 r. Po wyłonieniu zwycięskiej pracy – najlepszej koncepcji szkoły, odbędą się negocjacje i podpisanie umowy z wolnej ręki na dokumentację projektową placówki oświatowej.
 
 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej
30.07.2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą ARCHITEKTEM RADOSŁAWEM GUZOWSKIM z Warszawy na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szkoły.  Wartość zamówienia łącznie 332 100 brutto za Etap 1, 2 i 3, w tym:
w 2020 r. łącznie brutto 312 420 zł:
Etap 1 – wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej kierunku rozbudowy szkoły, która przewidywać będzie minimum trzy warianty rozwiązań,
Etap 2 – wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i niezbędnych do realizacji decyzji/uzgodnień/opinii/zgód/warunków/ekspertyz, w tym decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
w latach 2021-2023 łącznie brutto 19 680 zł:
Etap 3 – pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji) w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji. Planowana realizacja robót budowlanych w latach 2021-2023.
 07.09.2020 r. Wykonawca – ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI, przedstawił wstępną koncepcję architektoniczną kierunku rozbudowy szkoły trzema wariantami rozwiązań.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić koncepcję z dzielnicą, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązań projektowych zaproponowanych we wstępnej koncepcji, Wykonawca będzie mógł przystąpić do etapu szczegółowego projektowania.
  

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 14(806) ROK XXXI
Następne wydanie 11.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content