Rok temu wygrałem sprawę w sądzie i zostało zasądzone na moją rzecz 20 000 zł.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Rok temu wygrałem sprawę w sądzie i zostało zasądzone na moją rzecz 20 000 zł. Niestety przez pobyt za granicą nie podjąłem żadnych dalszych czynności celem wyegzekwowania tej kwoty od dłużnika. Ile mam zatem czasu na skierowanie sprawy do komornika, aby się nie przedawniła?

Roszczenie stwierdzone m.in. prawomocnym wyrokiem przedawnia się z upływem 6 lat, a jeżeli orzeczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Prawomocny wyrok stanowi tytuł egzekucyjny i aby mógł stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji powinien zostać opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie ww. klauzuli nie tylko przerywa bieg przedawnienia, ale też powoduje jego zawieszenie do czasu ukończenia postępowania egzekucyjnego. Po opatrzeniu wyroku klauzulą wykonalności można skierować wniosek do organu egzekucyjnego o wszczęcie egzekucji. Jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych to postępowanie zostanie umorzone a termin przedawnienia zaczyna biec na nowo. Koniecznym staje się złożenie kolejnego wniosku o wszczęcie egzekucji.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content