Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Od 16 maja do 20 czerwca uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia.

Od dziś uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz. 15:00.

Uwaga – kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, składają wniosek w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 15:00 – trzeba to zrobić niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji.

–  Szacujemy, że w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, weźmie udział około 33 tys. kandydatów. Będą to zarówno uczniowie z miejskich publicznych szkół podstawowych, ale także m.in. ze szkół niepublicznych czy placówek spoza Warszawy –   informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Do rekrutacji na rok szkolny 2022/20223 przystąpi tzw. półtora rocznika ósmoklasistów – to efekt reformy edukacji z 2014 roku. Wówczas, do pierwszych klas szkół podstawowych poszły dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku oraz cały rocznik z 2007 roku.

Z powodu kumulacji tych roczników, na najbliższy rok szkolny zwiększyliśmy o około 10 tys. liczbę miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych prze m.st. Warszawę, gdzie uruchomimy łącznie 965 oddziałów klas pierwszych – dodaje wiceprezydent.

Rejestracja w systemie elektronicznym

Uczniowie ostatnich klas warszawskich publicznych szkół podstawowych mogą rejestrować wnioski o przyjęcie do szkoły w elektronicznym systemie rekrutacji, pod adresem: warszawa.edu.com.pl. Ósmoklasiści korzystają z zakładki „Zaloguj się” i wprowadzają login oraz hasło, które otrzymali w swoich szkołach podstawowych.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając swój numer PESEL.

Co ważne  – kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych placówek należy ułożyć w

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym harmonogram działań kandydata w elektronicznym systemie znajduje się na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Miejski przewodnik po ofercie szkół ponadpodstawowych

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji dla młodych ludzi. Dlatego Biuro Edukacji m.st. Warszawy przygotowało informator „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” znajdują się krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i „lista kontrolna”. Dodatkowo w poradniku znajdują się informacje o bursach, internatach.

Oferta miejskich szkół ponadpodstawowych, w tym informacje o przygotowanych oddziałach i licznie miejsc, jest również dostępna na stronie elektronicznego systemu rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 – najbliższe etapy:

  • od 29 kwietnia uczniowie ósmoklasiści mają możliwość podglądu oferty edukacyjnej zamieszczonej w elektronicznym systemie rekrutacji.
  • od 16 maja do 20 czerwca  uczniowie wypełniają wnioski w systemie i składają szkołach pierwszego wyboru. Wnioski mogą złożyć osobiście w szkołach lub elektronicznie (do 30 maja wnioski składają kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych).
  • od 2 czerwca do 13 czerwca – sprawdziany do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, próby sprawności sportowej;
  • do 15 czerwca – wyniki sprawdzianów i prób sprawności;
  • od 24 czerwca do 13 lipca –składanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 20 lipca br. –listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • od 21 lipca do 27 lipca –potwierdzenie woli przyjęcia;
  •  28 lipca – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

/um/ 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content